Kundservice för fordonslån

Här kan du som är fordonslånekund hitta vanliga frågor, viktiga dokument och kontaktuppgifter till oss.

Brev om avslutad värdepapperisering

Vad är värdepapperisering?

Värdepapperisering är en vanlig finansieringsmetod som idag används både i Sverige och internationellt. Det är ett verktyg för finansbolag och banker att överföra kundfordringar till ett specialföretag som blir ägare av fordran.  Specialföretaget finansierar köpet genom att ge ut värdepapper till investerare. I de flesta fall väljer finansbolaget eller banken som är säljare till fordran att fortsätta administrera kontrakten vilket gör att du som kund inte märker någon skillnad när det gäller kundservice och annat.  När Santander väljer att värdepapperisera delar av portföljen så fortsätter vi att administrera kontrakten så att vi är säkra på att kunna ge våra kunder bästa möjliga service även fortsättningsvis.

Varför väljer ni att avsluta värdepapperiseringen av mitt kontrakt hos Santander?

Eftersom transaktionens löptid snart tar slut har specialbolaget och Santander Consumer Bank kommit överens om att återföra rättigheterna till Santander Consumer Bank. Det kommer inte att påverka dig och du kontaktar Santander som vanligt om du behöver hjälp med något.

Hur påverkas jag som kund?

Överföringen kommer inte att ha några praktiska konsekvenser för dig som kund. Du kommer även fortsättningsvis kontakta kundservice på Santander med alla ärenden gällande ditt kontrakt. Du kommer att betala fakturorna till samma kontonummer som tidigare. 

Hur påverkar överlåtelsen mig som medköpare eller borgensman?

Överföringen kommer inte att ha några praktiska konsekvenser för dig som medköpare eller borgensman. Du har samma rättigheter och skyldigheter enligt kontraktet och svensk lagstiftning som tidigare.

Varför har jag fått det brevet?

 

Du har fått den här informationen för att vi som bank är skyldiga att informera om förändringar gällande vem som är ägare till fordran och pantsättningar i rättigheter enligt avtal och kontrakt.
Du behöver inte göra något.

Du har fått den här informationen för att vi som bank är skyldiga att informera om förändringar gällande vem som är ägare till fordran och pantsättningar i rättigheter enligt avtal och kontrakt.Du behöver inte göra något.

Vad betyder det att Santander har återtagit rätten att återta det finansierade fordonet?

Enligt avbetalningskontraktet har Santander som långivare en rätt att återta det finansierade fordonet genom ett återtagandeförbehåll. Vid värdepapperisering av avbetalningskontrakten till specialbolaget överlät Santander denna rätt att återta det finansierade fordonet till specialbolaget, då alla rättigheter enligt avbetalningskontrakten överläts. Nu när värdepapperisering är avslutad återgår alla fordringar enligt avbetalningskontraktet till Santander, och därmed även rätten att återta fordonet enligt kontrakten.

Vad betyder det att pantsättningen av samma rättigheter har släppts?

Det innebär att Deutsche Trustee Company Limited inte längre har rätt att överta rättigheterna enligt avbetalningskontrakten för att säkerställa sin fordran mot Svensk Autofinans 1 Limited. Det är alltså numera endast Santander som har rätt att uppbära betalning enligt avbetalningskontrakten samt rätt att återta fordonen.

Vilka är Svensk Autofinans 1 Limited?

Det är ett Irländskt specialföretag som Santander tidigare valde att överföra en del av sin portfölj till. Ditt fordonskontrakt ingick i den överföringen.

Vilka är Deutsche Trustee Company Limited?

I en värdepapperisering utses en förvaltare som har till uppgift att tillvarata investerarens intressen, t.ex. se till att betalningen sker fortlöpande till dem. I det här fallet är förvaltaren Deutsche Trustee Company Limited, som är en del av Deutsche Bank-gruppen. 

Varför är specialföretaget Svensk Autofinans 1 Limited upprättat i Irland?

Sedan 1980-talet har Irland utvecklat en stark kompetens inom finansiella tjänster och har blivit ledande i Europa för administrationstjänster av denna typ av verksamhet.  I kombination med att det finns ett tydligt regelverk resulterar i att specialföretag för denna typ av transaktioner ofta etableras i Irland.

Jag har flera frågor, var kan jag få svar på dessa?

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice. Du når oss på telefon 08-470 79 80 eller via e-post kundservice@santander.se.

Frågor om fakturan

Jag har tappat bort min faktura. Vad ska jag göra?

 

Jag har tappat bort min faktura. Vad ska jag göra?
Kontakta kundservice så får du de uppgifter du behöver för att betala fakturan. Du kan också mot en kostnad beställa en kopia.

Du hittar din faktura på Internetbanken. Logga in på Internetbanken uppe till höger. Du kan också genom att kontakta kundservice beställa en fakturakopia mot en kostnad

Varför har jag fått en förseningsavgift på min faktura?

Varför har jag fått en förseningsavgift på min faktura?
Det beror på att du har betalat förra månadens faktura för sent.
Det beror på att du har betalat förra månadens faktura för sent.

Varför har jag fått dröjsmålsränta på min faktura?

Varför har jag fått dröjsmålsränta på min faktura?
När du betalar en faktura för sent debiterar vi dröjsmålsränta på en kommande faktura. Dröjsmålsräntan är 24 procent per år och minimibeloppet är 45 kr.
När du betalar en faktura för sent debiterar vi dröjsmålsränta på en kommande faktura. Dröjsmålsräntan är 24 procent per år och minimibeloppet är 45 kr.

Är det samma OCR-nummer på alla fakturor?

Nej, det är ett nytt nummer på varje faktura. Saknar du uppgiften är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Kan jag ha e-faktura?

Tyvärr kan vi inte erbjuda e-faktura för ditt lån. Har du ditt fordon på avbetalning, eller leasing som företagskund, kan du ansluta dig till autogiro och få sänkt avgift med 10 kronor.

Kan jag ha e-faktura?
Nej, idag kan vi tyvärr inte erbjuda den tjänsten. Du kan däremot ha autogiro, och på det sättet sänka aviavgiften/fakturaavgiften med 10 kronor.

Jag har fått en påminnelse från Lindorff eller Intrum Justitia. Hur gör jag betalningen?

Om du har glömt att betala en faktura till oss så skickar vi i samarbete med Lindorff eller Intrum Justitia en påminnelse till dig. Betalar du påminnelsen omgående så händer inget mer än att du får en förseningsavgift och dröjsmålsränta debiterad på en kommande faktura.

Hur gör jag för att extra-amortera på mitt lån?

Hur gör jag för att extra-amortera på mitt lån?
Det gör du genom att betala ett högre belopp än det som står på fakturan. På nästa faktura redovisar vi din extraamortering och fortsättningsvis får du ett lägre månadsbelopp. Om du istället vill förkorta lånetiden gör du den extra inbetalningen till bankgiro 5595-2030. Skriv "Förkorta lånetiden” samt ditt kund- och kontraktsnr som meddelande till oss.
Det gör du genom att betala ett högre belopp än det som står på fakturan. På nästa faktura redovisar vi din extraamortering och fortsättningsvis får du ett lägre månadsbelopp. Om du istället vill förkorta lånetiden gör du den extra inbetalningen till bankgiro 5595-2030. Skriv "Förkorta lånetiden” samt ditt kund- och kontraktsnr som meddelande till oss.

Varför är beloppet på min första faktura lägre?

Varför är beloppet på min första faktura lägre?
Med din första faktura för ditt fordonslån betalar du uppläggningsavgiften samt ränta för tiden från leveransdagen till den sista i månaden. Förfallodatumet på den fakturan blir 16 dagar efter att fakturan skapas hos oss. I mitten på månaden efter leverans får du din första ordinarie faktura med det vanliga månadsbeloppet.
Med din första faktura för ditt fordonslån betalar du uppläggningsavgiften samt ränta för tiden från leveransdagen till den sista i månaden. Förfallodatumet på den fakturan blir 16 dagar efter att fakturan skapas hos oss. I mitten på månaden efter leverans får du din första ordinarie faktura med det vanliga månadsbeloppet.

Varför har jag fått en faktura med förfallodatum mitt i månaden?

Varför har jag fått en faktura med förfallodatum mitt i månaden?
Den första fakturan skickas så snart kontraktet har startat, och kan därför ha förfallodag mitt i månaden. På den fakturan betalar du uppläggningsavgiften samt ränta för dagarna mellan fordonets leveransdag och månadens sista dag. Framöver kommer fakturorna ha förfallodag den sista dagen i månaden.
Den första fakturan skickas så snart kontraktet har startat, och kan därför ha förfallodag mitt i månaden. På den fakturan betalar du uppläggningsavgiften samt ränta för dagarna mellan fordonets leveransdag och månadens sista dag. Framöver kommer fakturorna ha förfallodag den sista dagen i månaden.

Hur betalar jag min faktura?

Hur betalar jag min faktura?
Betala enligt instruktionerna på fakturan. Bankgironumret är 5562-1734. Betalar du via internetbank så behöver du också fylla i OCR-numret. För att betalningen ska registreras rätt är det viktigt att du använder OCR-numret från den aktuella fakturan och inte en tidigare. Se till att fakturan betalas i tid för att undvika dröjsmålsränta (24 % årligen).
Betala enligt instruktionerna på fakturan. Bankgironumret är 5562-1734. Betalar du via internetbank så behöver du också fylla i OCR-numret. För att betalningen ska registreras rätt är det viktigt att du använder OCR-numret från den aktuella fakturan och inte en tidigare. Se till att fakturan betalas i tid för att undvika dröjsmålsränta (24 % årligen).

Frågor om låneskydd

Vad är låneskydd för något?

Låneskyddet är en försäkring som betalar din månadskostnad för lånet vid arbetslöshet, heltidssjukskrivning på grund av sjukdom eller olycksfall, sjukhusvistelse för egenföretagare samt löser lånet vid dödsfall (upp till ett maxbelopp). Låneskydd ingår alltid i upp till fyra månader när du tecknar ett fordonslån hos oss, förutsatt att du uppfyller grundkraven.

Vem kan teckna låneskydd?

Låneskydd kan tecknas av dig som är mellan 18 och 59 år, och har en tillsvidareanställning om minst 22 timmar per vecka eller är egenföretagare. Du ska också vara fullt frisk och fullt arbetsför, och inte ha kännedom om någon existerande sjukdom eller skada.

Vad kostar det att ha låneskydd?

Priset för låneskyddet baseras på månadskostnaden för ditt lån. Du betalar 6,5 procent av vad ditt lån kostar i månaden. Eller enklare uttryckt: om din månadskostnad för lånet är 1 000 kr så får du låneskydd för bara 65 kronor extra.

Vi är två som står på lånet, kan båda teckna låneskydd?

Vi är två som står på lånet, kan båda teckna låneskydd?
Nej, låneskyddet gäller endast huvudlåntagaren.
Nej, låneskyddet gäller endast huvudlåntagaren.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Om du råkat ut för en skada och vill söka ersättning gör du det enklast genom att göra en skadeanmälan online. Du kan också kontakta försäkringsbolaget per telefon. Har du en försäkring som startat före den 1 maj 2014 ringer du 08-502 520 70. Startade din försäkring efter 1 maj 2014 ringer du 08- 593 665 83. 

Hur säger jag upp mitt låneskydd?

För att säga upp ditt låneskydd kan du logga in på Internetbanken och skicka oss ett säkrat meddelande. Du kan även skicka ett skriftlig brev till oss med din uppsägning:  Santander Consumer Bank, FE 302, 171 75 Stockholm. Du kan även säga upp försäkringen muntligen genom att ringa oss på 08-470 79 80

Frågor om autogiro

Avslutas mitt autogiro automatiskt när kontraktet avslutas?

Avslutas mitt autogiro automatiskt när kontraktet avslutas?
Nej, det sker inte per automatik. Välkommen att höra av dig till vår kundservice så hjälper vi dig. Du kan även prata med den bank dit bankkontot hör.
Nej, det sker inte per automatik. Välkommen att höra av dig till vår kundservice så hjälper vi dig. Du kan även prata med den bank dit bankkontot hör.

Jag har autogiro och vill inte ha någon faktura hemskickad. Kan jag avbeställa den?

Nej, det går inte. Även när du har autogiro skapar vi en månadsfaktura och en digital översikt via Internetbanken för att du ska få en bra och tydlig översyn över din betalplan, kapitalskuld, amortering och ränta, samt för att kunna informera om eventuella ränteändringar. 

Hur vet jag att mitt autogiro är aktivt?

Hur vet jag att mitt autogiro är aktivt?
När ansökan är godkänd står det tydligt på fakturan att beloppet kommer att dras via autogiro. Till dess betalar du dina fakturor som vanligt.
När ansökan är godkänd står det tydligt på fakturan att beloppet kommer att dras via autogiro. Till dess betalar du dina fakturor som vanligt.

Hur gör jag för att extra-amortera när jag har autogiro?

Hur gör jag för att extra-amortera när jag har autogiro?
Det gör du genom att betala valfri summa till bankgiro 5595-2030. Skriv ditt kund- eller kontraktsnummer samt "sänkt månadskostnad" i meddelandefältet. Fortsättningsvis får du ett lägre månadsbelopp. Om du istället vill förkorta lånetiden så ange istället "förkortad lånetid", samt ditt kund- eller kontraktsnummer som meddelande till oss.
Det gör du genom att betala valfri summa till bankgiro 5595-2030. Skriv ditt kund- eller kontraktsnummer samt "sänkt månadskostnad" i meddelandefältet. Fortsättningsvis får du ett lägre månadsbelopp. Om du istället vill förkorta lånetiden så ange istället "förkortad lånetid", samt ditt kund- eller kontraktsnummer som meddelande till oss.

Mitt autogiro har inte fungerat. Hur betalar jag min faktura?

Mitt autogiro har inte fungerat. Hur betalar jag min faktura?
Vi provar alltid att dra pengar från ditt konto under tre dagar i rad. Men saknas täckning på kontot måste du själv betala din faktura, till bankgiro 5562-1734. Ange det faktura/OCR-nummer som står på fakturan vi skickat till dig tidigare som referens.
Vi provar alltid att dra pengar från ditt konto under tre dagar i rad. Men saknas täckning på kontot måste du själv betala din faktura, till bankgiro 5562-1734. Ange det faktura/OCR-nummer som står på fakturan vi skickat till dig tidigare som referens.

Varför betalar jag aviavgift när jag har autogiro?

Även när du har autogiro skapas en faktura och en digital översikt via Internetbanken. 

Avgiften täcker kostnaden för tjänsterna och servicen som finns kring redovisningen av ditt låns uppgifter på din faktura, och digitalt på internetbanken. Med redovisning menas översikten du får över dina inbetalningsuppgifter, din betalplan, kapitalskuld, ränta och eventuell information om ränteändringar.

Varför betalar jag aviavgift när jag har autogiro?
Även när du har autogiro behöver vi skicka en faktura till dig. Det gör vi för att redovisa din betalplan, kapitalskuld och vad du betalar i amortering, samt informera om eventuella ränteändringar. Aviavgiften/fakturaavgiften täcker våra kostnader för faktureringen.

Hur ansöker jag om autogiro?

Fyll i blanketten nedan eller gör din ansökan online, via länken nedan. För att göra ansökan online behöver du en e-legitimation.

När ansökan är godkänd meddelar vi dig på fakturan att beloppet dras via autogiro. För att göra ändringen till nästa faktura vill vi ha ansökan senast den första i månaden.

Öppna autogiroansökan

Autogiroansökan online

Vilka är fördelarna med autogiro?

Vilka är fördelarna med autogiro?
Autogiro gör det enkelt för dig eftersom du inte behöver tänka på att betala fakturan i tid varje månad. Du slipper fylla i långa OCR-nummer och andra detaljer som krävs för betalningen. Det enda du behöver se till är att det finns tillräckligt med pengar på kontot natten till förfallodagen, då autogirodragningen görs.
Autogiro gör det enkelt för dig eftersom du inte behöver tänka på att betala fakturan i tid varje månad. Du slipper fylla i långa OCR-nummer och andra detaljer som krävs för betalningen. Det enda du behöver se till är att det finns tillräckligt med pengar på kontot natten till förfallodagen, då autogirodragningen görs.

Frågor om kontraktet

Jag har andra frågor, var kan jag få svar på dessa?

Jag har andra frågor, var kan jag få svar på dessa?
Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice. Du når oss på telefon 08-470 79 80 eller via epost info@santander.se
Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice. Du når oss på telefon 08-470 79 80 eller via epost info@santander.se

Kan jag ansöka om nya lån i Santander vid senare behov?

Kan jag ansöka om nya lån i Santander vid senare behov?
Du är alltid välkommen att ansöka om ett nytt lån hos oss. Ansökan om avbetalningsköp gör du via någon av våra ca 500 återförsäljare i Sverige. Numera erbjuder vi även privatlån. Du kan låna upp till 350 000 kronor och använda pengarna till precis vad du vill. Ansök på santander.se eller ring 08-470 79 40.
Du är alltid välkommen att ansöka om ett nytt lån hos oss. Ansökan om avbetalningsköp gör du via någon av våra ca 500 återförsäljare i Sverige. Numera erbjuder vi även privatlån. Du kan låna upp till 350 000 kronor och använda pengarna till precis vad du vill. Ansök på santander.se eller ring 08-470 79 40.

Hur påverkas kundservicen efter överlåtelsen?

Hur påverkas kundservicen efter överlåtelsen?
Kundservicen påverkas inte. Du kontaktar oss precis som vanligt via telefon 08-470 79 80, epost info@santander.se eller hittar information på santander.se. För oss är det viktigt att du är nöjd med oss som långivare och att du väljer oss även i fortsättningen när du behöver hjälp med finansiering.
Hur påverkas kundservicen efter överlåtelsen?Kundservicen påverkas inte. Du kontaktar oss precis som vanligt via telefon 08-470 79 80, epost info@santander.se eller hittar information på santander.se. För oss är det viktigt att du är nöjd med oss som långivare och att du väljer oss även i fortsättningen när du behöver hjälp med finansiering.

Hur påverkar överlåtelsen mig som medköpare eller borgensman?

Hur påverkar överlåtelsen mig som medköpare eller borgensman?
Överföringen får inte några praktiska konsekvenser för dig som medköpare eller borgensman. Du har samma rättigheter och skyldigheter enligt lånet och svensk lagstiftning som tidigare.
Överföringen får inte några praktiska konsekvenser för dig som medköpare eller borgensman. Du har samma rättigheter och skyldigheter enligt lånet och svensk lagstiftning som tidigare.

Hur påverkas jag som kund?

Hur påverkas jag som kund?
Överföringen får inte några praktiska konsekvenser för dig som kund. Du kontaktar även fortsättningsvis kundservice på Santander med ärenden gällande ditt lån. Du betalar fakturorna till samma kontonummer som tidigare, såvida du inte informeras om annat. Det är inte någon skillnad på hur lånet hanteras skattemässigt för dig som kund.
Överföringen får inte några praktiska konsekvenser för dig som kund. Du kontaktar även fortsättningsvis kundservice på Santander med ärenden gällande ditt lån. Du betalar fakturorna till samma kontonummer som tidigare, såvida du inte informeras om annat. Det är inte någon skillnad på hur lånet hanteras skattemässigt för dig som kund.

På min faktura står det ”Fordringsägare: Svensk Autofinans WH1 Ltd. Panthavare: Deutsche Trustee Company Ltd.” Vilken roll har Deutsche Trustee Company Ltd?

På min faktura står det ”Fordringsägare: Svensk Autofinans WH1 Ltd. Panthavare: Deutsche Trustee Company Ltd.” Vilken roll har Deutsche Trustee Company Ltd?
I en strukturerad finansiering utses en förvaltare som har till uppgift att tillvarata den externa finansiärens intressen. I det här fallet är förvaltaren Deutsche Trustee Company Ltd. Santander i Sverige administrerar lånen och håller i alla kontakter med dig som kund. Detta sker på uppdrag av både den externa finansiären och Deutsche Trustee Company Ltd.
I en strukturerad finansiering utses en förvaltare som har till uppgift att tillvarata den externa finansiärens intressen. I det här fallet är förvaltaren Deutsche Trustee Company Ltd. Santander i Sverige administrerar lånen och håller i alla kontakter med dig som kund. Detta sker på uppdrag av både den externa finansiären och Deutsche Trustee Company Ltd.

Varför är specialföretaget Svensk Autofinans WH1 Limited upprättat på Irland?

Varför är specialföretaget Svensk Autofinans WH1 Limited upprättat på Irland?
Irland har en stark kompetens inom finansiella tjänster och är ledande i Europa för administrationstjänster av denna typ av verksamhet. I kombination med att det finns ett tydligt regelverk resulterar i att specialföretag för denna typ av transaktioner ofta etableras i Irland. Specialföretaget är inte placerat på Irland av skattemässiga skäl.
Irland har en stark kompetens inom finansiella tjänster och är ledande i Europa för administrationstjänster av denna typ av verksamhet. I kombination med att det finns ett tydligt regelverk resulterar i att specialföretag för denna typ av transaktioner ofta etableras i Irland. Specialföretaget är inte placerat på Irland av skattemässiga skäl.

Hur genomför Santander den strukturerade finansieringen?

Hur genomför Santander den strukturerade finansieringen?
Santander överför en del av sin portfölj med avbetalningslån till ett specialföretag etablerat på Irland. Santander i Sverige är en filial till det norska Santander Consumer Bank A/S, därför sker detta efter godkännande av Finansinspektionen i Norge.
Santander överför en del av sin portfölj med avbetalningslån till ett specialföretag etablerat på Irland. Santander i Sverige är en filial till det norska Santander Consumer Bank A/S, därför sker detta efter godkännande av Finansinspektionen i Norge.

Varför väljer Santander att använda sig av strukturerad finansiering?

Varför väljer Santander att använda sig av strukturerad finansiering?
Metoden används för att upprätthålla konkurrensmässiga upplåningskostnader och god upplåningsflexibilitet. Santander är en av världens största bankkoncerner och har i de nordiska länderna använt sig av denna finansieringsmodell i både Norge, Finland och Danmark.
Metoden används för att upprätthålla konkurrensmässiga upplåningskostnader och god upplåningsflexibilitet. Santander är en av världens största bankkoncerner och har i de nordiska länderna använt sig av denna finansieringsmodell i både Norge, Finland och Danmark.

Vad är en strukturerad finansiering?

Vad är en strukturerad finansiering?
Det är en finansieringsmetod som innebär att finansbolag och banker överför tillgångar till ett specialföretag som blir ägare av fordran. Specialföretaget finansierar köpet genom att ta upp lån från en extern finansiär. När Santander väljer att överlåta delar av låneportföljen i samband med en strukturerad finansiering så fortsätter vi att sköta all administration runt lånen.
Det är en finansieringsmetod som innebär att finansbolag och banker överför tillgångar till ett specialföretag som blir ägare av fordran. Specialföretaget finansierar köpet genom att ta upp lån från en extern finansiär. När Santander väljer att överlåta delar av låneportföljen i samband med en strukturerad finansiering så fortsätter vi att sköta all administration runt lånen.

Jag har skickat in en ansökan om överlåtelse av kontrakt. Vad händer nu?

Jag har skickat in en ansökan om överlåtelse av kontrakt. Vad händer nu?
Inom fem arbetsdagar gör vi en kreditprövning av den nya köparen och skickar det nya avtalet i retur till dig. Du och den nya köparen skriver på avtalet och returnerar det till oss.
Inom fem arbetsdagar gör vi en kreditprövning av den nya köparen och skickar det nya avtalet i retur till dig. Du och den nya köparen skriver på avtalet och returnerar det till oss.

Kan jag överlåta fordonet till någon närstående?

 

Kan jag överlåta fordonet till någon närstående?
Nej, den som står som ägare i bilregistret måste även finnas med på kontraktet. Du kan i så fall ansöka om att lägga till en medköpare på ditt kontrakt. En administrativ avgift om 595 kr tillkommer. Nedan hittar du blanketten.

Nej, den som står som ägare i bilregistret måste även finnas med på kontraktet. Du kan i så fall ansöka om att lägga till en medköpare på ditt kontrakt. En administrativ avgift om 595 kr tillkommer. Nedan hittar du blanketten.

Medköpare

Kan jag låta en annan person eller ett företag ta över mitt kontrakt för fordonslånet?

När du säljer ditt fordon kan kontraktet överlåtas till den nya köparen. Ansök genom att fylla i blanketten nedan. Vi gör en kreditprövning på den nya köparen och skickar det nya avtalet i retur till dig. En ansökningsavgift om 595 kr debiteras säljaren. En administrativ avgift om 2 500 inkl moms vid avbetalningskontrakt och 3 000 kr exkl. moms vid leasingkontrakt debiteras köparen.

Överlåtelseavtal

Jag har löst mitt kontrakt för fordonslån. När släpper ni kreditmarkeringen?

Jag har löst mitt kontrakt för fordonslån. När släpper ni kreditmarkeringen?
Så fort pengarna finns hos oss meddelar vi Transportstyrelsen som tar bort kreditmarkeringen och skickar ut ett nytt registreringsbevis.
Så fort pengarna finns hos oss meddelar vi Transportstyrelsen som tar bort kreditmarkeringen och skickar ut ett nytt registreringsbevis.

Kan jag lösa mitt avbetalningskontrakt i förtid?

 

Kan jag lösa mitt avbetalningskontrakt i förtid?
Ja, kontakta oss för att få det aktuella lösenpriset. Betala beloppet till bankgiro 5595-2030. Glöm inte att ange kontraktsnummer eller kundnummer och bilens-/objektets registreringsnummer. För att kunna sälja ditt objekt måste först hela skulden vara löst. Objektet får inte byta ägare innan detta är gjort.

Ja, kontakta oss för att få det aktuella lösenpriset. Ni betalar in beloppet till bankgiro 5562-1734 och anger rätt ocr-nummer som ni fått av oss. För att kunna sälja ditt objekt måste först hela skulden vara löst. Objektet får inte byta ägare innan detta är gjort.