Kundinformation om ditt företag

Som bank har vi en skyldighet att se till att vi har nödvändig information om våra kunder. Det är nu dags att uppdatera informationen om ditt företag.

Som kund hos en bank kommer du att bli ombedd att uppdatera din information med jämna mellanrum. Det beror på att penningtvättslagen kräver att vi som bank har nödvändig information om våra kunder. Det är nu dags att uppdatera informationen om ditt företag. Genom att uppdatera informationen hjälper du oss att förebygga och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Illustration av en bärbar dator

Kundinformation om ditt företag

Som bank har vi en skyldighet att se till att vi har nödvändig information om våra kunder. Det är nu dags att uppdatera informationen om ditt företag.

Som kund hos en bank kommer du att bli ombedd att uppdatera din information med jämna mellanrum. Det beror på att penningtvättslagen kräver att vi som bank har nödvändig information om våra kunder. Det är nu dags att uppdatera informationen om ditt företag. Genom att uppdatera informationen hjälper du oss att förebygga och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vad behöver vi veta om ditt företag?

Vi behöver veta hur ditt företag kommer att använda oss som bank. Det betyder att vi bland annat ställer frågor om de produkter och tjänster som företaget använder hos oss, samt företagets förväntningar på betalningar till och från företagets konton.

Företagets affärsmodell

Vi behöver kunna förstå ditt företags affärsmodell. Det innebär att vi kan ställa frågor om den bransch som företaget verkar i.

Vi kan också ställa frågor om företagets koncernstruktur och organisation, vilka länder företaget bedriver verksamhet i samt ägande och skatteförhållanden. Detta beror dock på företagets bransch, storlek och komplexitet.

Identitet och identifikation

Vi har en skyldighet att dokumentera identiteten på våra kunder. Det innebär att vi behöver känna till företagets organisationsnummer samt eventuella utländska företagsnummer eller organisationsnummer.

Det innebär också att vi kan ställa frågor om legitimation, medborgarskap och skatterättslig hemvist avseende företagets ägare, ledning, firmatecknare och eventuella behöriga ombud. Detta beror dock på företagets ägar- och ledningsstruktur samt nationella tillhörigheter

Illustration av en röd pratbubbla med ett frågetecken i

Vanliga frågor

Varför blir jag kontaktad?

Santander kontaktar ditt företag då vi är skyldiga att inhämta kundinformation från ledningen eller verkliga huvudmän i företag som har en kundrelation med Santander.

Vilken kundinformation kommer jag behöva ge om företaget?

Du kommer att få svara på frågor om företagets produkter och kundrelationen hos Santander, såsom identifiering av verkliga huvudmän, företagets ägar- och kontrollstruktur m.m.

Det är viktigt att du säkerställer att uppgifterna är korrekta och stämmer överens med den information företaget har registrerat hos bolagsverket.

Observera att om företaget har flera produkter hos Santander så behöver du besvara frågor för varje konto.

Hur uppdaterar jag företagets kundinformation?

Du loggar in i vår internetbank med ditt BankID. Där finner du frågorna som du behöver besvara.

Publicerad 16 januari, 2024

Vad händer om jag inte uppdaterar företagets kundinformation?

Det är viktigt att du uppdaterar företagets kundinformation så att vi har korrekta uppgifter. Om informationen inte uppdateras senast 31 mars 2024 kan företagets möjligheter att använda våra produkter och tjänster begränsas.

  • Lån eller finansering kan spärras för ytterligare tjänster
  • Restriktioner för utnyttjande av pantsatta krediter
  • Försening relaterad till skapande av nya produkter

Samtidigt kommer vi att göra en individuell bedömning av företagets kundrelationer, vilket i vissa fall kan leda till att vi måste avsluta samarbetet.

Publicerad 16 januari, 2024

Vad gör jag om jag har frågor?

Om du har några frågor angående uppdatering av företagets kundinformation är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice. Du når oss via chatt på hemsidan och i internetbanken samt på telefon 08-559 514 44 vardagar 9.00-16.00.

Om du har en Key Account Manager hos oss har du även möjlighet att kontakta denne direkt för att få svar på dina frågor.

Publicerad 16 januari, 2024