Information om dina redovisade köp

Du behöver inte göra något med anledning av den här informationen.

I samband med vårt systembyte och övergång till Visa-kort så har dina tidigare köp flyttats över till det nya systemet.

Ett tidigare delbetalningsköp redovisas som två nya kortköp

Vi vill göra dig uppmärksam på att ett av dina tidigare delbetalningsköp (där du enligt avtalsvillkoren blir aviserad ett lägsta månadsbelopp om minst 200 eller 300 kronor) är överflyttat enligt gällande avtalsvillkor för det köpet.

I samband med att köpet flyttades över till det nya systemet, så behövde vi dela upp köpet i två delar. Av den anledningen ser det ut som att två nya kortköp har gjorts på ditt konto.

Du behåller samma villkor för köpet

Ingen förändring har gjorts för villkoren för det tidigare delbetalningsköpet, och summan av de två nyregistrerade kortköpen avser det resterande saldot för det ursprungliga delbetalningsköpet. Du kommer att fortsätta aviseras enligt tidigare villkor för detta köp.

Om du har gjort flera liknande delbetalningsköp, så har varje köp flyttats över på samma sätt.

Vi beklagar att redovisningen av kampanjköpet inte blev tydligare.

Illustration av en röd pratbubbla med ett frågetecken i.

Frågor och svar

Vad är det för nya kortköp jag ser på mitt konto?

I samband med vårt systembyte så har vi flyttat över alla dina tidigare köp till det nya systemet. Ett tidigare delbetalningsköp (där du enligt avtalsvillkoren blir aviserad ett lägsta månadsbelopp om 200 eller 300 kronor) behövde vi dela i två delar, och detta syns som två nya kortköp i din redovisning. Vi beklagar att redovisningen inte blev tydligare.

Publicerad 10 september, 2021

Behöver jag göra något?

Nej, du behöver inte göra något. Vi vill endast informera dig om hur vi har redovisat ditt tidigare köp i det nya systemet.

Publicerad 10 september, 2021

Behåller jag samma räntefrihet och avisering trots att det ser ut som två nya kortköp?

Ja, det gör du.

Publicerad 10 september, 2021

Vad innebär ett delbetalningsköp?

Det är ett köp som gjorts via en av våra samarbetspartners, där man har fått möjlighet att dela upp köpet på en räntefri avbetalning.

Publicerad 10 september, 2021

Varför behövde ni dela köpet i två nya kortköp?

Det delbetalningsalternativet som du valde vid köptillfället finns inte längre att välja på, och stöds inte av vårt nya system. För att kunna flytta över ditt delbetalningsköp med gällande villkor till det nya systemet, var vi tvungna att dela upp köpet på detta sätt. Vi beklagar att redovisningen inte blev tydligare.

Publicerad 10 september, 2021

Varför stämmer inte summan av de två kortköpen med den tidigare köpesumman?

Summan av de två kortköpen avser det kvarvarande beloppet att betala för det tidigare delbetalningsköpet (inte den ursprungliga köpesumman).

Publicerad 10 september, 2021