Hem > Kundservice > Juridik och säkerhet > Dataskyddspolicy

Santander Consumer Banks dataskyddspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss. I vår verksamhet har vi lång erfarenhet av att hantera kunders data på ett varsamt och ansvarsfullt sätt.

De uppgifter som vi ber dig lämna till oss och som vi samlar in från tredje part är nödvändiga för att du ska kunna ta del av våra produkter och tjänster och för att vi ska ha möjlighet att ge dig information som är relevant och intressant.

Dataskyddspolicyn innehåller:

  • vilken information om dig vi behandlar
  • varför vi behandlar den
  • vad som menas med automatiserat beslutsfattande och profilering
  • hur länge vi sparar informationen
  • vilka vi kan komma att dela den med
  • vad tredjelandsöverföring innebär
  • information om dina rättigheter
  • hur du går tillväga om du vill tacka nej till direktreklam
  • kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud

Läs dataskyddspolicyn här (pdf)

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud
Santander har utsett ett dataskyddsombud som är placerad inom bankens Compliance avdelning. Compliance avdelningen är oberoende och har rapporteringsskyldighet till bankens Nordiska Compliance avdelningen, som har direkt rapportering till bankens styrelse. 
Dataskyddsombudet arbetsuppgifter innefattar bl a:
• Övervaka att verksamheten följer dataskyddsförordningen, utifrån interna riktlinjer och instruktioner;
• Ge råd och support till verksamheten;
• Ge råd vid konsekvensbedömningar;
• Samarbeta med Datainspektionen; och
• Kontaktperson till Datainspektionen, de registrerade och anställda inom verksamheten.
Kontaktuppgifter 
För frågor om personuppgiftsbehandling och för att utöva dina rättigheter tex begära rättelse av felaktiga personuppgifter [dataskydd email]
För att begära registerutdrag [länk blankett], [adressuppgifter (fysisk adress)]
För klagomål som rör personuppgiftsbehandling kontakta [email till kundombudsman?]
Du kan även vända dig till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, om du har klagomål avseende personuppgiftsbehandlingen.

Banken har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka att vi följer reglerna om skydd av personuppgifter.

Om du har frågor vänligen kontakta oss på 08-559 514 00 eller via ett säkert meddelande i Internetbanken.

För att begära registerutdrag vänligen använd denna blankett eller kontakta oss enligt ovan om du har övriga frågor.

För klagomål som rör personuppgiftsbehandling kontakta vår Kundombudsman