Lämna ett klagomål

För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med med oss och våra tjänster. Om du skulle vara missnöjd med något vill vi att du kontaktar oss så vi kan hjälpa dig med ditt ärende.

Logga in på internetbanken för att skicka ett säkert meddelande till oss.

Du kan även ringa till Kundservice på telefon 08-559 514 00, vardagar kl. 9.00-17.00.

Kundombudsman

Om du inte är nöjd med det svar du fått från oss kan du överklaga till vår Kundombudsman genom att mejla till kundombudsman@santanderconsumer.se