Klagomålshantering

För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med oss och våra tjänster. Om du är missnöjd med något eller behöver kommunicera med vår Kundombudsman, vänligen kontakta oss så vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Du kan kontakta oss genom att skicka ett säkert meddelande så vi kan hjälpa dig med ditt ärende.

Du kan även ringa till Kundservice på telefon 08-559 514 00, vardagar kl. 10.00-16.00.

Råd och hjälp från oberoende organisationer och myndigheter

Om du har kontaktat oss och inte är nöjd med vår återkoppling eller hantering av ditt ärende kan du alltid kontakta nedan oberoende organisationer och myndigheter för ytterligare råd och hjälp.

Du kan även välja att hänskjuta ditt ärende till rättslig prövning vid allmän domstol. Observera att det kan tillkomma kostnader vid en sådan prövning.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en nämnd för alternativ tvistlösning som lämnar rekommendationer på hur tvister mellan konsumenter och näringsidkare bör lösas. En anmälan till ARN ska vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Banken åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174
101 23 Stockholm
08-08-508 86 000, fax 08-555 017 01
www.arn.se

Konsumentvägledaren i din hemkommun

Lämnar kostnadsfritt information och råd i bank- och försäkringsfrågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Lämnar upplysningar och råd i bank- och finansfrågor, kostnadsfritt.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 108
www.konsumenternas.se

Konsumenternas försäkringsbyrå

Lämnar upplysningar och råd i försäkringsfrågor, kostnadsfritt.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 108
0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Konsumentverket

Lämnar webbaserad konsumentupplysning genom Hallå konsument.
www.hallåkonsument.se

EU:s webbplats för tvistlösning online

Om du har ingått avtal med oss via internetbanken och det uppstår en tvist rörande avtalet kan du vända dig till EU:s onlineplattform för tvistlösning: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Via webbplatsen slussas tvisten vidare till aktuell tvistlösningsnämnd.