Santander Consumer Banks kortbyte skjuts fram

Du har tidigare fått information från oss om att kortbytet från Mastercard till Visa inte genomförs som planerat. Du kan fortsätta att använda ditt Mastercard precis som vanligt, även efter den 8 juni. Vi kommer att informera dig i god tid innan kortbytet till Visa sker.

Vi beklagar det inträffade och eventuella besvär detta medfört för dig.

Hand håller upp ett rött kreditkort med Santander logotyp
Illustration av en röd pratbubbla med ett frågetecken i.

Vanliga frågor och svar

Giltighetstiden för mitt Mastercard går snart ut, får jag automatiskt ett nytt Mastercard?

Ja, det får du.

Jag har fått information om att ett av mina konton ska stängas. Vad händer nu?

Du behåller alla dina konton tillsvidare.

Vi kommer att informera dig i god tid innan kortbytet till Visa sker.

Stämmer det fortfarande att mitt autogiro ska sägas upp och att sista dragningen sker i slutet av juni?

Nej, autogirot kommer sägas upp senare i samband med övergången till Visa. Autogirot kommer att fortsätta dras tillsvidare.

Vi kommer att informera dig i god tid innan kortbytet till Visa sker.