Stämmer det fortfarande att mitt autogiro ska sägas upp och att sista dragningen sker i slutet av juni?

Nej, autogirot kommer sägas upp senare i samband med övergången till Visa. Autogirot kommer att fortsätta dras tillsvidare.

Vi kommer att informera dig i god tid innan kortbytet till Visa sker.