Kundombudsman

Kundombudsman

Om du känner dig felaktigt behandlad eller tycker att du inte fått den hjälp du behöver kan du vända dig till vår kundombudsman. Hit kan du också höra av dig om du har tips och idéer som vi bör ta till oss för att bli ännu bättre på service.

Vår Kundservice svarar gärna på dina frågor och lyssnar till dina synpunkter, men ibland vill man förklara sin upplevelse eller situation lite närmare, och behöver få prata med ytterligare en person. I dessa fall är du varmt välkommen att kontakta vår kundombudsman, som besvarar ditt e-postmeddelande eller ringer upp dig.

kundombudsman@santanderconsumer.se

Klagomål

I första hand ber vi dig ta kontakt med vår kundservice om du har ett klagomål att framföra. Våra duktiga handläggare kan besvara de flesta av dina frågor.

Är du fortfarande inte nöjd med vår handläggning eller beslut kan du vända dig till bankens kundombudsman. Du kan även vända dig till Allmäna reklamationsnämden (ARN) eller allmän domstol. ARN lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas. Förfarandet i ARN är avgiftsfritt för parterna.

Du kan även få råd och information hos en konsumentvägledare i din kommun eller hos Konsumenternas Bank- och Finansbyrå.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå