Reklam, nej tack!

Om du inte vill ha reklam från oss kan du göra något av nedanstående:

  1. Du kan logga in i vår internetbank, klicka på meddelanden längst ner till vänster och sedan skicka ett meddelande där du ber oss ta bort dig från framtida reklamutskick.
  2. Klicka på avregistrera på något av våra marknadsförings-email som du har fått från oss.
Illustration of a person