Vanliga frågor om bil- och fritidslån

Illustration av en röd pratbubbla med ett frågetecken i
Hur anmäler jag en skada på min bil?

Bilförsäkring via Zurich

För att göra en skadeanmälan loggar du in till mina sidor på www.santander.zurich.se  eller så kan du ringa Zurich kundservice på telefon 08–579 331 20.

Bilförsäkring via Trygg-Hansa

Har du tecknat bilförsäkring innan 1 april 2019 och har Trygg-Hansa som försäkringsgivare, anmäler du skada via deras hemsida www.trygghansa.se/anmal-en-skada eller via telefon: 0771-111 500, vardagar 8-17 .

Publicerad 29 april, 2019

Hur säger jag upp min bilförsäkring?

Om du vill säga upp din bilförsäkring via Zurich kan du kontakta Zurich kundservice på 08–579 331 20 eller via e-post: bilforsakring.santander@zurich.com. Du kan även logga in på santander.zurich.se/start

Publicerad 29 april, 2019

Jag har tappat bort länken där jag kan teckna fortsatt bilförsäkring. Var hittar jag den?

Om du tappat bort länken för att fortsätta med bilförsäkringen kan du logga in på santander.zurich.se

Publicerad 29 april, 2019

Kan jag lägga till bilförsäkring i efterhand?

Nej, bilförsäkring kan endast tecknas vid köptillfället.
Läs mer om vår bilförsäkring

Publicerad 29 april, 2019

Var hittar jag information om min bilförsäkring via Trygg-Hansa?

Från och med 1 april 2019 har vi en ny försäkringsgivare för bilförsäkring.

Du som teckande bilförsäkring innan den 1 april 2019 har fortfarande kvar försäkring via Trygg-Hansa, och du hittar dina villkor om du loggar in på mina sidor på Trygg-Hansas webbplats https://www.trygghansa.se/

Publicerad 29 april, 2019

Skada på bilen – vad gör jag?

Kontakta AutoConcept för hänvisning till verkstad. Skadeanmälan fylls i av din verkstad. Efter vi fått skadeanmälan utför vi en snabb, kompetent och objektiv skadereglering. Skadesvaret lämnas skriftligen till verkstaden.
Autoconcepts webbplats

Publicerad 05 mars, 2019

Hur mycket kan jag låna med ett billån?

Du kan låna upp till 80 % av bilens värde, resten betalar du kontant eller med ett inbyte.

Uppdaterad 04 mars, 2019

Vad är det för skillnad mellan ett säkrat billån och ett privatlån?

Ett säkrat billån tecknas via en samarbetande återförsäljare där bilen fungerar som säkerhet för lånet. Du kan låna 80 % av bilens pris och lägger resterade 20 % kontant. Lånet tecknas på plats hos återförsäljaren.

Ett privatlån är ett lån utan säkerhet, där du inte behöver betala en kontantinsats utan kan låna till hela bilens pris. Lånet kan tecknas direkt via vår hemsida eller via telefon.

Publicerad 04 mars, 2019

Hur mycket kan jag låna med ett fritidslån?

Du kan låna upp till 80 % av fordonets värde, resten betalar du kontant eller med ett inbyte.

Publicerad 15 januari, 2019

Vad krävs för att bli beviljad ett fritidslån hos er?

För att bli beviljad ett fritidslån krävs att du uppfyller våra grundkrav, vilka är:

 • du har körkort för det fordon du tänkt köpa
 • du blir godkänd i vår kreditprövning

Publicerad 18 januari, 2019

Hur gör man ett ägarbyte för bil?

Det finns tre sätt att genomföra ägarbytet på bilen. Via transportstyrelsens hemsida via transportstyrelsens app, eller med det fysiska registreringsbeviset.

Via transportstyrelsens hemsida

Säljaren måste kunna legitimera sig via e-legitimation (ex mobilt BankID).

Både säljare och köpare måste ha giltiga Svenska körkortoch vara över 18 år.

Säljaren måste kunna uppge behörighetskoden från del 1 av fordonets regsitreringsbevis, den blåa delen. Behörighetskoden visar att säljaren har tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset och är dessutom en uppgift som omgående uppdateras i vägtrafikregistret efter ägarbytet.

Via transportstyrelsens app (Mina fordon)

För att anmäla ägarbyte via appen krävs tillgång till fordonets senast utfärdade registreringsbevis del 2, den gula delen. Dessutom måste både köpare och säljare ha ett giltigt svenskt körkort. (Både köpare och säljare behöver vara en privatperson på minst 18 år.)

Via registreringsbeviset

Använd det senast utfärdade registreringsbeviset i original. Anmälan görs på del 2, den gula delen, av registreringsbeviset. Om du har ett registreringsbevis som utfärdats innan september 2004 så finns bara en del.

Anmälans innehåll

Anmälan om ägarbyte ska innehålla:

 • köparens personnummer, organisationsnummer eller annat tilldelat nummer
 • köparens namn
 • köparens adress i Sverige
 • datum för äganderättens övergång
 • underskrifter av både säljare och köpare.

Vid ägarbyte till en underårig ska anmälan även innehålla:

 • vårdnadshavarnas personnummer, namn och underskrifter
 • uppgift om vem av vårdnadshavarna som ska registreras.

Skicka anmälan

Anmälan om ägarbyte skickas till:

Transportstyrelsen
701 81 Örebro

Du bör själv se till att anmälan läggs på brevlådan och verkligen skickas in till Transportstyrelsen. Kontrollera också att motparten är den person som han eller hon utger sig för att vara.

Anmälan måste komma in till Transportstyrelsen inom 10 dagar från överlåtelsen. Annars kommer anmälans ankomstdag att registreras som datum för ägarbytet (i stället för det datum som på anmälan anges som datum för ägarbytet).

Publicerad 22 januari, 2019

Hur tecknar jag garanti?

Din återförsäljare hjälper dig att teckna garanti på plats i butiken i samband med att du köper ett nytt eller begagnat fordon.
Allt om hur du tecknar garantin

Publicerad 18 januari, 2019

Vad omfattas av garantin?

Garantin omfattar plötsliga oförutsedda skador på de komponenter som definieras i garantibeviset. Fullständiga villkor framgår av ditt garantibevis och allmänna villkor.

Publicerad 18 januari, 2019

Kan jag förlänga garantin på mitt fordon?

Ja, det går att förlänga garantin utan ny test.

Publicerad 05 mars, 2019

Var gäller bilgarantin?

Den gäller i alla EU- länder och länder kopplade till EES samt Schweiz. Kontrollera vad som gäller för respektive land innan du reser!

Publicerad 05 mars, 2019

Kan jag överlåta bilgarantin?

Ja, om du säljer bilen till en privatperson eller tillbaka till bilhandlaren som du köpte bilen av.

Publicerad 05 mars, 2019

Vad krävs för att bilgarantin ska gälla?

Bilen ska vara testad och utan skador i de komponenter som garantin omfattar. Servicen ska skötas enligt tillverkarens fastställda serviceintervaller.

Publicerad 05 mars, 2019

Hur gör jag en inbetalning från utlandet?

Ska du göra en inbetalning från utlandet skiljer det sig något mellan olika produkter. Var därför noga med att se efter så du väljer rätt sätt för det konto du har. 

Har du ett privatlån som betalas till bankgiro 191-9851 och plusgiro 83 29 02-1 eller kreditkonton så gör du en betalning till plusgiro 83 29 02-1.
Du kommer få upp texten ''Nordea banken Hamngatan 10 Stockholm'' när du betalar.

 • BIC kod: NDEASESS
 • IBAN: SE1095000099604208329021

Som referens anger du ditt kontonummer hos Santander Consumer Bank.

Har du ett fordonslån eller privatlån som betalas till bankgiro 5562-1734 använder du:

 • SWIFT / BIC: ESSESESS
 • IBAN: SE 895 000 000 005 385 111 4051

Ange kontraktnummer, avbetalningsnummer eller lånenummer som referens. (Inget bankgiro eller plusgiro ska anges).

Det är inte möjligt att göra en insättning från utlandet till Mitt spar eller Mitt spar+. Transaktioner från utlandet måste ske till din svenska bank och därefter till Mitt spar eller Mitt spar+.

Publicerad 05 februari, 2019

Hur säger jag upp mitt Låneskydd?

Du kan säga upp försäkringen när du vill om du inte önskar fortsätta. Inom de första 30 dagarna gäller din ångerrätt och du behöver inte betala någon premie.

Om du vill säga upp försäkringen ringer du eller lämnar ett säkert meddelande via Internetbanken. Det går också bra att meddela oss skriftligt via brev till:

Santander Consumer Bank
FE 302
171 75 Stockholm

Uppdaterad 29 mars, 2019

Hur använder jag låneskyddet på mitt fordonslån?

Låneskydd ingår tre månader utan extra kostnad när du tecknar ett billån eller fritidslån.

Behöver du använda dig av din försäkring gör du såhär:

Gällande låneskydd tecknat till och med den 2014-05-01:
Gå in på AXAs hemsida och klicka i Anmälanblanketten. Du kan även ringa till AXA och begära anspråk på telefonnummer 08-502 520 88 eller mejla clp.se.kundservice@partners.axa.

Gällande låneskydd tecknat från och med 2014-05-02:
CNP Santander Insurance
08-593 665 83
kundservice@se.cnpsantander.com

Publicerad 14 februari, 2019

I vilka fall gäller inte Låneskydd?

Försäkringen gäller inte vid följande:

 • sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du kände till inom 12 månader närmast före försäkringens tecknande
 • självförvållad skada eller sjukskrivning på grund av alkohol-, läkemedels-, eller drogmissbruk
 • sjukdom eller skada som inträffar inom kvalificeringstiden som är 30 dagar från det att du anslutits till försäkringen
 • varsel eller uppsägning som var känt eller som du borde ha känt till vid anslutning till försäkringsskyddet
 • uppsägning som du har underrättats om inom kvalificeringstiden som är 90 dagar från det att du anslutits till försäkringen
 • anställning som har varit tidsbegränsad (t.ex. vikariat, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete) som pågått kortare tid än 6 månader
 • arbetslöshet som är frivillig

Observera att egenföretagare inte omfattas av skyddet för arbetslöshet och att anställda inte omfattas av skyddet för sjukhusvistelse.

Uppdaterad 29 mars, 2019

Vad krävs för att teckna Låneskydd för bil- eller fritidslån?

För att teckna försäkringen krävs att du uppfyller följande grundkrav:

 • är mellan 20–64 år och bosatt i Sverige
 • är fullt frisk och arbetsför
 • att du har en tillsvidare- eller visstidsanställning på minst 17 timmar per vecka alternativt är egenföretagare med f-skattsedel
 • inte vara medveten om varsel om uppsägning eller arbetslöshet
 • inte ha kännedom om förestående sjukskrivning

Uppdaterad 29 mars, 2019

Varför är det en aviseringsavgift när jag betalar mitt fordonslån med autogiro?

I dagsläget kan vi tyvärr inte erbjuda ett avgiftsfritt alternativ för fakturering på våra fordonslån. Du betalar varje månad en administrativ avgift som täcker våra kostnader för fakturering.

Avgiften sänks med 10 kronor när du har dina betalningar kopplade till autogiro.

Publicerad 14 februari, 2019

Varför är beloppet på första fakturan annorlunda än månadsbeloppet vi kom överens om?

Din första faktura skickas ut direkt efter att ditt fordon har levererats.

På den första fakturan betalar du en uppläggningsavgift samt ränta för de återstående dagarna i den aktuella månaden. Första ordinarie faktura med amortering får du månaden efter leveransdatum och då betalar du ditt ordinarie månadsbelopp.

Notera att förfallodatumet på den första fakturan inte alltid är per den sista i månaden.

Publicerad 14 februari, 2019

När kommer min första faktura?

Första fakturan skickas ut omgående, det vill säga direkt efter avtalets uppstart. 

Det kan vara bra att notera att denna faktura kan ha ett förfallodatum som inte är per den sista i månaden. 

Publicerad 14 februari, 2019

Jag har inte fått min faktura, när kommer den?

Våra fakturor skickas ut i mitten av månaden och du bör ha fått den mellan den 15:e och 20:e varje månad. 

Saknar du din faktura kan du logga in på internetbanken och på förstasidan när du har loggat in hittar du dina betalningsuppgifter. Detta gäller för alla våra kunder utom våra företagsleasingkunder.  

En del av våra privatlånekunder som har autogiro hittar enbart sina fakturor på internetbanken. 

Publicerad 14 februari, 2019

Hur skaffar jag autogiro för mitt fordonslån?

Du kan anmäla dig för autogirobetalningar här på internetbanken eller genom att fylla i en blankett som du skickar in till oss. Blanketten hittar du här.

Vill du skicka blanketten per post skickar du den till:

Santander Consumer Bank
FE 302
171 75 Stockholm

Publicerad 14 februari, 2019

Kan jag göra extra betalningar på mitt fordonslån?

Du kan extraamortera på ditt fordonslån genom att betala in valfri summa till bankgiro 5595-2030.

I meddelandefältet anger du då ditt kund- eller kontraktsnummer samt om du önskar "kortare tid" eller "lägre månadskostnad".

Har du ett fordon med ett restvärde efter kontraktets slut är du välkommen att skicka ett meddelande till oss på internetbanken för mer exakt information om hur detta påverkas av en extra inbetalning på ditt lån.

*Med restvärde menas att du har en större slutbetalning när ditt lån går ut.

Publicerad 14 februari, 2019

Hur gör jag en inbetalning från utlandet?

Ska du göra en inbetalning från utlandet skiljer det sig något mellan olika produkter. Var därför noga med att se efter så du väljer rätt sätt för det konto du har. 

Har du ett privatlån som betalas till bankgiro 191-9851 och plusgiro 83 29 02-1 eller kreditkonton så gör du en betalning till plusgiro 83 29 02-1.
Du kommer få upp texten ''Nordea banken Hamngatan 10 Stockholm'' när du betalar.

 • BIC kod: NDEASESS
 • IBAN: SE1095000099604208329021

Som referens anger du ditt kontonummer hos Santander Consumer Bank.

Har du ett fordonslån eller privatlån som betalas till bankgiro 5562-1734 använder du:

 • SWIFT / BIC: ESSESESS
 • IBAN: SE 895 000 000 005 385 111 4051

Ange kontraktnummer, avbetalningsnummer eller lånenummer som referens. (Inget bankgiro eller plusgiro ska anges).

Det är inte möjligt att göra en insättning från utlandet till Mitt spar eller Mitt spar+. Transaktioner från utlandet måste ske till din svenska bank och därefter till Mitt spar eller Mitt spar+.

Publicerad 05 februari, 2019

Kan jag överlåta mitt fordonslån till någon annan?

Det går att ansöka om en överlåtelse av lånet till en annan person eller företag. Det går endast att överlåta mellan privatpersoner eller från bolag till bolag.

Det tas då en kreditupplysning och vi gör en kreditprövning av personen som vill ta över lånet.

För att du ska kunna överlåta ett fordonslån måste personen som tar över lånet även ta över som ägare av fordonet.

Fyll i och signera den här blanketten för att ansöka om överlåtesle.

Publicerad 14 februari, 2019

Hur gör man ett ägarbyte för bil?

Det finns tre sätt att genomföra ägarbytet på bilen. Via transportstyrelsens hemsida via transportstyrelsens app, eller med det fysiska registreringsbeviset.

Via transportstyrelsens hemsida

Säljaren måste kunna legitimera sig via e-legitimation (ex mobilt BankID).

Både säljare och köpare måste ha giltiga Svenska körkortoch vara över 18 år.

Säljaren måste kunna uppge behörighetskoden från del 1 av fordonets regsitreringsbevis, den blåa delen. Behörighetskoden visar att säljaren har tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset och är dessutom en uppgift som omgående uppdateras i vägtrafikregistret efter ägarbytet.

Via transportstyrelsens app (Mina fordon)

För att anmäla ägarbyte via appen krävs tillgång till fordonets senast utfärdade registreringsbevis del 2, den gula delen. Dessutom måste både köpare och säljare ha ett giltigt svenskt körkort. (Både köpare och säljare behöver vara en privatperson på minst 18 år.)

Via registreringsbeviset

Använd det senast utfärdade registreringsbeviset i original. Anmälan görs på del 2, den gula delen, av registreringsbeviset. Om du har ett registreringsbevis som utfärdats innan september 2004 så finns bara en del.

Anmälans innehåll

Anmälan om ägarbyte ska innehålla:

 • köparens personnummer, organisationsnummer eller annat tilldelat nummer
 • köparens namn
 • köparens adress i Sverige
 • datum för äganderättens övergång
 • underskrifter av både säljare och köpare.

Vid ägarbyte till en underårig ska anmälan även innehålla:

 • vårdnadshavarnas personnummer, namn och underskrifter
 • uppgift om vem av vårdnadshavarna som ska registreras.

Skicka anmälan

Anmälan om ägarbyte skickas till:

Transportstyrelsen
701 81 Örebro

Du bör själv se till att anmälan läggs på brevlådan och verkligen skickas in till Transportstyrelsen. Kontrollera också att motparten är den person som han eller hon utger sig för att vara.

Anmälan måste komma in till Transportstyrelsen inom 10 dagar från överlåtelsen. Annars kommer anmälans ankomstdag att registreras som datum för ägarbytet (i stället för det datum som på anmälan anges som datum för ägarbytet).

Publicerad 22 januari, 2019

Vad händer med bil- eller fritidslån vid dödsfall?

Om du skulle avlida övergår ditt lån och fordon till dödsboet. Vi får information om dödsfallet automatiskt från Skatteverket och skickar därefter ut ett ränte- och kapitalbesked inför bouppteckningen. Dödsbodelägarna bestämmer sedan vad som ska hända med fordonet och kan kontakta oss på telefon 08-559 514 44 för att diskutera de olika alternativen för avveckling.

Ska fordonet säljas måste hela restskulden lösas i samband med försäljningen.

Är ni två låntagare och den efterlevande önskar behålla fordonet fortsätter den betala av lånet som tidigare. För att göra ett ägarbyte i bilregistret kontaktar man Transportstyrelsen.

Autogiro och stående överföringar avslutas inte automatiskt.

Om det finns flera dödsbodelägare är det bra att upprätta en fullmakt för den som ska företräda dödsboet i avvecklingen av bil- eller fritidslånet. 
Ladda ner uppdragsfullmakt (pdf, 98 Kb)

Skriv ut och skicka in den till oss med post:

Santander Consumer Bank
Dödsboavdelningen
FE302
171 75 Stockholm

Eller bifoga som bilaga i ett mejl till dodsbo@santander.se

Uppdaterad 17 september, 2019

Var hittar jag blanketter?

Här hittar du länkar till alla blanketter. Klicka på blanketten för att öppna den i ett nytt fönster. Du hittar dem även på internetbanken under Kundservice.

Skicka blanketten till:
Santander Consumer Bank
FE 302
171 75 Stockholm

Lån

Kort och krediter

Fordonslån

Leasing

Sparkonton

Var hittar jag mina villkor?

Villkoren för just din produkt hittar du på ditt avtal.

Du hittar även villkor för våra produkter på internetbanken.