Vad händer med bil- eller fritidslån vid dödsfall?

När en kund avlider övergår lånet och fordonet till dödsboet. Vi får information om dödsfallet automatiskt från Skatteverket och skickar därefter ut ett ränte- och kapitalbesked inför bouppteckningen.

Dödsbodelägarna bestämmer sedan vad som ska hända med fordonet och kan kontakta oss på telefon 08-559 510 10 för att diskutera de olika alternativen för avveckling (lösen, överlåtelse eller försäljning). Ska fordonet säljas måste hela restskulden lösas i samband med försäljningen.

Om det finns en huvudlåntagare och medlåntagare på kontraktet fortsätter vi fakturera den efterlevande låntagaren enligt de ursprungliga villkoren. Står den avlidne som ägare till fordonet behöver efterlevande kontakta Transportstyrelsen för att göra ett ägarbyte i bilregistret om den önskar behålla fordonet.

Om det finns flera dödsbodelägare är det bra att upprätta en fullmakt för den som ska företräda dödsboet i avvecklingen av bil- eller fritidslånet. 
Ladda ner uppdragsfullmakt (pdf, 98 kB)

Fullmakten kan skickas som en bifogad pdf till dodsbo@santander.se eller med post till:

Santander Consumer Bank
Dödsboavdelningen
FE302
171 75 Stockholm

Uppdaterad 24 januari, 2020