Har Santander vidtagit några försiktighetsåtgärder i förhållande till COVID-19?

Merparten av våra medarbetare arbetar hemifrån, vilket Folkhälsomyndigheten har rekommenderat. Vår kundservice hjälper dig med svar till dina frågor.

Läs mer här

Publicerad 20 mars, 2020