Kan någon annan få tillgång till mina transaktioner om jag använder appen?

Ingen tredje part (annat företag) får tillgång till dina transaktioner om du använder appen. Vi har vidtagit många åtgärder för att ditt användande ska vara säkert.

Tänk på att inte dela dina personuppgifter och personliga koder med andra. Vi uppmanar till extra försiktighet när appen används på allmänna platser då den vanligaste formen av id-kapningar sker genom att obehöriga får syn på dina personuppgifter.

Publicerad 05 februari, 2019