Vilka projekt går pengarna till?

Santander väljer ut ett antal projekt som finns i en portfölj av förnyelsebara projekt som FN har certifierat. Projekten kan förändras över tid då nya kommer till och andra blir uppköpta av andra företag som vill klimatkompensera sin verksamhet. Ett viktigt kriterium är att verksamheten existerar och redan idag genererar ett resultat som innebär minskning av koldioxidutsläpp globalt. Och att det finns en förutsägbarhet framåt.

Publicerad 20 oktober, 2020