Förändras mina villkor nu när ni övergår till Visa?

De villkorsändringar som kommer att vara är att det är upp till 54 dagars räntefrihet (idag upp till 60 dagar) samt att det minsta fakturerade beloppet är 4 % (idag faktureras 1/24 av saldot, vilket motsvarar 4,16666 %). På ditt visa kort erbjuds inga betalningsfria månader.

Publicerad 15 december, 2020