Hur fungerar de räntefria 54 dagarna?

Köp som görs innan den 7:e i månaden, blir räntefria till och med förfallodagen samma månad.

Köp som görs efter den 7:e i månaden, blir räntefria inköpsmånaden, samt nästkommande månad fram till och med förfallodagen.

(Förfallodagen är alltid den näst sista bankdagen i månaden)

Publicerad 13 september, 2021