Hur använder jag kreditskyddet på mitt kort?

Kreditskydd tecknat den 23 november 2016 eller senare
Du anmäler din skada genom att kontakta försäkringsbolaget CNP Santander Insurance på 08-593 665 83 eller via e-post: kundservice@se.cnpsantander.com

Har du tecknat försäkringen till och med den 22 november 2016 gör du så här:
Gå in på AXAs hemsida och klicka i anmälanblanketten. Du kan även ringa till Axa och begära anspråk på telefonnummer 08-502 520 88.

Publicerad 05 februari, 2019