Jag har köpt en resa med mitt Mastercard till senare i år, gäller reseförsäkringen när jag byter till Visa-kort?

Ja, försäkringen gäller oförändrad för dig som huvudsökande.

Resor som är bokade med medsökandes kort och som görs efter den 14 september 2020 omfattas inte av reseförsäkringen. För skador/händelser som uppkommit innan kortet blev inaktivt, d.v.s. 14 september 2020, så gäller reseförsäkringen.

Publicerad 28 oktober, 2020