Jag vill betala in till mitt konto, hur gör jag det?

Har du ett Visa använder du ditt kontonummer som OCR-nummer och betalar till Bankgiro 281-0547.

Har du ett Mastercard skapar du ett eget OCR-nummer genom att skriva 900kontonummer68. Exempel 90033333333368 och Bankgiro 191-9851.

Publicerad 15 december, 2020