Kommer det vara samma BG/PG och OCR för inbetalning?

Nej, det kommer vara nya inbetalningsuppgifter från och med decembers faktura, och då tar vi även bort vårt PlusGiro-nummer.  Betala alltid enligt de uppgifter som står på aktuell månadsfaktura så vet du att inbetalningen hamnar rätt.

Publicerad 15 december, 2020