Vad är penningtvätt?

Penningtvätt är förenklat när någon försöker dölja att pengar eller annan egendom kommer från brott eller brottslig verksamhet. Penningtvätt syftar till att få pengar som tjänats genom brott att framstå som lagliga "vita" pengar. Det kan t.ex. vara pengar som erhållits genom att sälja illegala droger, eller fall där människor försöker få betalningar från allmänheten som de inte har rätt till. Det kan också vara en del av den organiserade brottsligheten – t.ex. kedjebedrägerier där personer via företag försöker slippa betala den skatt som de är skyldiga att betala.