Vad händer om jag inte uppdaterar företagets kundinformation?

Det är viktigt att du uppdaterar företagets kundinformation så att vi har korrekta uppgifter. Om informationen inte uppdateras senast 31 mars 2024 kan företagets möjligheter att använda våra produkter och tjänster begränsas.

  • Lån eller finansering kan spärras för ytterligare tjänster
  • Restriktioner för utnyttjande av pantsatta krediter
  • Försening relaterad till skapande av nya produkter

Samtidigt kommer vi att göra en individuell bedömning av företagets kundrelationer, vilket i vissa fall kan leda till att vi måste avsluta samarbetet.

Publicerad 16 januari, 2024