Vilken kundinformation behöver jag lämna?

Du behöver besvara några frågor om dig, din ekonomi och hur du använder våra produkter och tjänster. Det är viktigt att du ser till att informationen är korrekt. Om din adress är felaktig ber vi dig uppdatera den via folkbokföringen, då vi hämtar adressen därifrån.

Observera: Om du har flera produkter, t.ex. både ett lån och ett kreditkort, behöver du besvara frågorna för varje produkt.

Publicerad 24 oktober, 2023