Vilken kundinformation kommer jag behöva ge om företaget?

Du kommer att få svara på frågor om företagets produkter och kundrelationen hos Santander, såsom identifiering av verkliga huvudmän, företagets ägar- och kontrollstruktur m.m.

Det är viktigt att du säkerställer att uppgifterna är korrekta och stämmer överens med den information företaget har registrerat hos bolagsverket.

Observera att om företaget har flera produkter hos Santander så behöver du besvara frågor för varje konto.