Vad händer med privatleasing vid dödsfall?

Vid privatleasing har återförsäljaren i första hand rätt att köpa tillbaka fordonet och anhöriga börjar med att kontakta dem. Vid frågor angående dödsbohanteringen kontaktar anhöriga eller återförsäljaren oss på:

Telefon: 08-559 510 10
E-post: dodsbo@santander.se

Skulle återförsäljaren tacka nej till att köpa in fordonet meddelar de eller anhöriga beskedet till Santander. Då lämnar vi det vidare till ett transportbolag som kontaktar dödsbodelägare för bokning av upphämtning.

Bra att tänka på

Tackar återförsäljaren nej och det istället blir ett återtag av fordonet av Santander debiteras dödsboet 35 % av kvarvarande obetalda hyror samt transportkostnaden.

Uppdaterad 03 september, 2019