Vad krävs för att teckna Privatleasingskydd?

För att teckna försäkringen krävs att du uppfyller följande grundkrav:

  • är bosatt i Sverige
  • är minst 18 år men inte ha uppnått 65 års ålder vid försäkringens ikraftträdande
  • är antingen egenföretagare eller anställd, vilket innebär att du antingen är:
    a. tillsvidareanställd på minst 17 arbetstimmar per vecka (”fast anställd”) ; eller
    b. visstidsanställd på minst 17 arbetstimmar per vecka; eller
    c. anställd i eget företag sedan 24 månader tillbaka
  • inte är medveten om varsel om uppsägning eller arbetslöshet.