I vilka fall gäller inte Låneskydd?

Försäkringen gäller inte vid följande:

  • sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du kände till inom 12 månader närmast före försäkringens tecknande
  • självförvållad skada eller sjukskrivning på grund av alkohol-, läkemedels-, eller drogmissbruk
  • sjukdom eller skada som inträffar inom kvalificeringstiden som är 30 dagar från det att du anslutits till försäkringen
  • varsel eller uppsägning som var känt eller som du borde ha känt till vid anslutning till försäkringsskyddet
  • arbetslöshet på grund av uppsägning som du har underrättats om inom kvalificeringstiden som är 90 dagar från försäkringens ikraftträdande
  • anställning som har varit tidsbegränsad (t.ex. vikariat, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete) som pågått kortare tid än 6 månader
  • arbetslöshet som är frivillig.

Observera att egenföretagare inte omfattas av skyddet för arbetslöshet och att anställda inte omfattas av skyddet för sjukhusvistelse.

Publicerad 08 april, 2020