Vad innebär betalningsfria månader?

En betalningsfri månad innebär att du skjuter upp din betalning till nästkommande månad. Du kan bli beviljad två betalningsfria månader per kalenderår men det är inte möjligt att nyttja dem direkt efter varandra. Villkoren för att bli beviljad betalningsfria månader är att du gjort minst sex inbetalningar på ditt lån, har en total skuld under 200.000 kronor och skött dina betalningar. När du är inloggad i internetbanken ser du om du uppfyller kraven.

Tänk på att en betalningsfri månad innebär att du skjuter fram betalningen, inte att du inte behöver betala.

Har du ett fordonslån eller en leasing kan du inte ha betalningsfritt.  Det beror på att betalplanen är baserad på fordonets värdeminskning.

Publicerad 19 december, 2018