Hur beräknas ränta på Mitt spar+?

Det krävs ett saldo på minst 100 000 kr för att få ränta. När ditt saldo är minst 100 000 kr får du ränta från 1:a kronan.

Några exempel:

  • Vid saldo mellan 0–99 999 kr utgår ingen ränta.
  • Vid saldo på 100 000 kr beräknas ränta på 100 000 kr.
  • Vid saldo på 400 000 kr beräknas ränta på 400 000 kr.

Räntan beräknas dag för dag, och kapitaliseras vid årets slut eller när kontot avslutas.

Om räntan överstiger 100 kr så dras 30 % skatt automatiskt. Den ränta som visas under transaktioner när du är inloggad är räntan efter att skatt har dragits.

Publicerad 06 april, 2021