När kan jag ta ut mina pengar?

Om du har ett Mitt spar 12 konto, kan du ta ut hela eller delar av ditt sparande inom bindningstiden mot betalning av 4,60 % av det uttagna beloppet, dock minst 1 000 kr