När kan jag ta ut mina pengar?

Om du har ett Mitt spar 6 konto, kan du ta ut hela eller delar av ditt sparande inom bindningstiden mot betalning av 2,40 % av det uttagna beloppet, dock minst 1 000 kr.