När betalas min ränta?

Din upplupna ränta betalas in på kontot i slutet av året och den dag kontot förfaller eller om du avslutar ditt konto.