När kan jag ta ut mina pengar?

Du kan ta ut hela eller delar av ditt sparande inom bindningstiden mot betalning av 4,60 % av det uttagna beloppet, dock minst 1 000 kr