Har du mottagit brev om värdepapperisering?

Vad är värdepapperisering?
Värdepapperisering är en vanlig finansieringsmetod som idag används både i Sverige och internationellt. Det är ett verktyg för finansbolag och banker att överföra kundfordringar till ett specialföretag som blir ägare av fordran. Specialföretaget finansierar köpet genom att ge ut värdepapper till investerare. I de flesta fall väljer finansbolaget eller banken som är säljare till fordran att fortsätta administrera kontrakten vilket gör att du som kund inte märker någon skillnad när det gäller kundservice och annat. När Santander Consumer Bank väljer att värdepapperisera delar av portföljen så fortsätter vi att administrera kontrakten så att vi är säkra på att kunna ge våra kunder bästa möjliga service även fortsättningsvis.

Varför väljer ni att avsluta värdepapperiseringen av mitt kontrakt hos Santander Consumer Bank?
Eftersom transaktionens löptid snart tar slut har specialföretaget och Santander Consumer Bank kommit överens om att specialföretaget ska återföra sina rättigheter under ditt kontrakt till Santander Consumer Bank.

Hur påverkas jag som kund?
Överföringen kommer inte att ha några praktiska konsekvenser för dig som kund. Du kommer även fortsättningsvis kontakta kundservice på Santander Consumer Bank med alla ärenden gällande ditt kontrakt. Du kommer att betala fakturorna till samma kontonummer som tidigare.

Hur påverkar överlåtelsen mig som medköpare eller borgensman?
Överföringen kommer inte att ha några praktiska konsekvenser för dig som medköpare eller borgensman. Du har samma rättigheter och skyldigheter enligt kontraktet och svensk lagstiftning som tidigare.

Varför har jag fått ett brev med information om överlåtelsen?
Du har fått informationen för att vi som bank är skyldiga att informera om förändringar gällande vem som är ägare till fordran och pantsättningar i rättigheter enligt avtal och kontrakt.

Du behöver inte göra något.

Vad betyder det att Santander Consumer Bank har återtagit rätten att återta det finansierade fordonet?
Enligt avbetalningskontraktet har Santander Consumer Bank som långivare rätten att återta det finansierade fordonet genom ett återtagandeförbehåll. Vid värdepapperiseringen av avbetalningskontrakten till specialföretaget överlät Santander Consumer Bank denna rätt till specialföretaget, då alla rättigheter enligt avbetalningskontrakten överläts. Nu när värdepapperiseringen är avslutad återgår alla rättigheter enligt avbetalningskontraktet till Santander Consumer Bank och därmed även rätten att återta fordonet enligt kontrakten.

Vad betyder det att pantsättningen av samma rättigheter har släppts?
Detta innebär att Deutsche Trustee Company Limited inte längre har rätt att överta rättigheterna enligt avbetalningskontrakten för att säkerställa betalning av sin fordran mot Svensk Autofinans WH 1 Designated Activity Company. Det är alltså numera endast Santander Consumer Bank som har rätt att uppbära betalning enligt avbetalningskontrakten samt rätt att återta fordonen.

Vilka är Svensk Autofinans WH 1 Designated Activity Company?
Det är ett irländskt specialföretag som Santander Consumer Bank tidigare valde att överföra en del av sin portfölj till. Ditt avbetalningskontrakt ingick i den överföringen.

Vilka är Deutsche Trustee Company Limited?
I en värdepapperisering utses en säkerhetsagent som har till uppgift att tillvarata investerarnas intressen, t.ex. se till att betalningen sker fortlöpande till dem. I det här fallet är säkerhetsagenten Deutsche Trustee Company Limited, som är en del av Deutsche Bank-gruppen.

Varför är specialföretaget Svensk Autofinans WH 1 Designated Activity Company upprättat i Irland?
Sedan 1980-talet har Irland utvecklat en stark kompetens inom finansiella tjänster och har blivit ledande i Europa för administrationstjänster i denna typ av verksamhet. Detta, i kombination med att det finns ett tydligt regelverk på Irland, har resulterat i att specialföretag för denna typ av transaktion ofta etableras i landet.

Publicerad 29 oktober, 2022