Låneskydd ingår tre månader utan extra kostnad

I Santanders fordonslån ingår Låneskydd kostnadsfritt i tre månader, utöver leveransmånaden. Detta gäller alla som uppfyller grundkraven. Låneskydd är en försäkring som betalar månadsbeloppet för lånet i upp till ett år, om något oförutsett skulle hända.

När den kostnadsfria perioden är slut väljer du själv om du önskar behålla Låneskydd även i fortsättningen. Vi kommer att kontakta dig när det är dags att förlänga försäkringen. För din trygghet rekommenderar vi att du behåller försäkringen.

Är det dags för dig att förlänga Låneskydd?

För att behålla Låneskydd kontaktar du oss antingen genom att skicka ett säkrat meddelande via internetbanken eller genom att ringa oss. Du kan också kontakta kundservice.


Vad är Låneskydd?

Låneskydd är en försäkring som täcker dina aviserade månadsbetalningar för lånet om du skulle råka ut för något av följande:

● Sjukskrivning i mer än 30 dagar – skydd för dig som är anställd eller egenföretagare

● Ofrivillig arbetslöshet i mer än 30 dagar – skydd för dig som är anställd

● Sjukhusvistelse i mer än 7 dagar – skydd för dig som är egenföretagare

● Dödsfall – skydd oberoende av anställningsform


Exempel på fall där försäkringen inte gäller

● Självförvållad skada eller sjukskrivning på grund av alkohol-, läkemedels-, eller drogmissbruk.

● Sjukdom eller skada som inträffar inom kvalificeringstiden som är 30 dagar från det att du anslutits till försäkringen.

● Sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du kände till inom 12 månader närmast före försäkringens tecknande.

● Komplikationer vid graviditet och som av specialist betraktas som normal graviditet.

● Varsel eller uppsägning som var känt eller som du borde ha känt till vid anslutning till försäkringsskyddet.

● Uppsägning som du har underrättats om inom kvalificeringstiden som är 90 dagar från det att du anslutits till försäkringen.

● Anställning som har varit tidsbegränsad (t ex vikariat, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete) som pågått kortare tid än 6 månader.

● Arbetslöshet som är frivillig
Egenföretagare omfattas inte av skyddet för arbetslöshet. Anställda omfattas inte av skyddet för sjukhusvistelse.

Vad kostar Låneskydd?

Försäkringspremien är 6,5 procent av lånets månadskostnad. Exempel: Om månadskostnaden för lånet är 1 000 kronor, så blir premien för Låneskydd 65 kronor. Försäkringspremien redovisas separat på fakturan.