Låneskydd för privatlån

Låneskydd är en försäkring som betalar månadsbeloppet för ditt lån i upp till ett år, om något oförutsett skulle hända.

Illustration på en man i gul dräkt som cyklar

Trygghet för dig med lån

Om din livssituation plötsligt skulle förändras kan det vara skönt att slippa oroa sig för sina låneamorteringar. Har du tecknat ett Låneskydd går försäkringen in och betalar månadsbeloppet för ditt lån i upp till ett år. 

Låneskydd täcker dina aviserade månadsbetalningar om du skulle råka ut för något av följande:

 • sjukskrivning i mer än 30 dagar – skydd för dig som är anställd eller egenföretagare
 • ofrivillig arbetslöshet i mer än 30 dagar – skydd för dig som är anställd
 • sjukhusvistelse i mer än 7 dagar – skydd för dig som är egenföretagare

Vid kritisk sjukdom som tex stroke, cancer eller hjärtattack kan försäkringen lösa del av skulden med ett engångsbelopp upp till max 20 000 kronor. Vid dödsfall löses hela skulden. 

Vad kostar det?

Premien för Låneskydd är 8,85 % av månadskostnaden och betalas samtidigt som lånet.

Hur tecknar jag försäkringen?

Du tecknar Låneskydd i samband med att du ansöker om ett Privatlån.

Illustration av en röd pratbubbla med ett frågetecken i

Vanliga frågor och svar

Vad krävs för att teckna Låneskydd?

För att teckna försäkringen krävs att du uppfyller följande grundkrav:

 • är mellan 20–64 år och bosatt i Sverige
 • är fullt frisk och arbetsför
 • att du har en tillsvidare- eller visstidsanställning på minst 17 timmar per vecka alternativt är egenföretagare med f-skattsedel
 • inte vara medveten om varsel om uppsägning eller arbetslöshet
 • inte ha kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd, skada eller förestående sjukskrivning.
I vilka fall gäller inte Låneskydd?

Försäkringen gäller inte vid följande:

 • självförvållad skada eller sjukskrivning på grund av alkohol-, läkemedels-, eller drogmissbruk
 • sjukdom eller skada som inträffar inom kvalificeringstiden som är 30 dagar från det att du anslutits till försäkringen
 • varsel eller uppsägning som var känt eller som du borde ha känt till vid anslutning till försäkringsskyddet
 • arbetslöshet på grund av uppsägning som du har underrättats om inom kvalificeringstiden som är 90 dagar från försäkringens ikraftträdande
 • anställning som har varit tidsbegränsad (t.ex. vikariat, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete) som pågått kortare tid än 6 månader
 • arbetslöshet som är frivillig.
Hur säger jag upp mitt Låneskydd?

Du kan säga upp försäkringen när du vill om du inte önskar fortsätta. Inom de första 30 dagarna gäller din ångerrätt och du behöver inte betala någon premie.

Om du vill säga upp försäkringen lämnar du ett säkert meddelande via Internetbanken.

Illustration av en grön pratbubbla med ett utropstecken i

Produktinformation

Försäkringsvillkor för Låneskydd

I villkoren kan du läsa mer detaljerat vad som gäller för försäkringen.
Försäkringsvillkor Låneskydd Privatlån (pdf, 87kB)

Förköpsinformation för Låneskydd

I förköpsinformationen får du en kortfattad beskrivning av försäkringen.
Förköpsinformation Låneskydd Privatlån (pdf, 54kB)

Produktfaktablad för Låneskydd

I faktabladet kan du läsa mer om tilläggsförsäkringen.
Produktfaktablad Låneskydd Privatlan (pdf, 193kB)