Låneskydd

Det ska vara tryggt att låna pengar. Därför erbjuder vi dig möjligheten att teckna Låneskydd till ditt lån. Låneskydd är en försäkring som betalar månadsbeloppet för ditt lån i upp till ett år, om något oförutsett skulle hända. Kostnaden för Låneskydd är 8,85% av månadskostnaden och betalas samtidigt som lånet.

Vad är låneskydd?

Låneskydd täcker dina aviserade månadsbetalningar om du skulle råka ut för något av följande:

 • Ofrivillig arbetslöshet – för dig som är anställd
 • Sjukskrivning på grund av olycksfall eller sjukdom 
 • Sjukhusvistelse - för dig som är egenföretagare
 • Kritisk sjukdom
 • Dödsfall

För att teckna Låneskydd behöver du:

 • Vara 20–64 år, bosatt i Sverige och fullt frisk och arbetsför
 • Ha en tillsvidare- eller visstidsanställning på minst 17 timmar per vecka eller vara egen företagare med f-skattesedel
 • Inte vara medveten om varsel om uppsägning eller arbetslöshet
 • Inte ha kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd, skada eller förestående sjukskrivning

Exempel på fall där försäkringen inte gäller:

 • Sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du kände till inom 12 månader närmast före försäkringens tecknande
 • Självförvållad skada eller sjukskrivning på grund av alkohol-, läkemedels-, eller drogmissbruk
 • Sjukdom eller skada som inträffar inom kvalificeringstiden som är 30 dagar från det att du anslutits till försäkringen
 • Varsel eller uppsägning som var känt eller som du borde ha känt till vid anslutning till försäkringsskyddet
 • Uppsägning som du har underrättats om inom kvalificeringstiden som är 90 dagar från det att du anslutits till försäkringen
 • Anställning som har varit tidsbegränsad (t.ex. vikariat, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete) som pågått kortare tid än 6 månader 
 • Arbetslöshet som är frivillig
Observera att egenföretagare inte omfattas av skyddet för arbetslöshet och att anställda inte omfattas av skyddet för sjukhusvistelse. 

 

Uppsägning av försäkring

Du kan säga upp försäkringen när du vill. Inom de första 30 dagarna gäller din ångerrätt och du behöver inte betala någon premie. Om du vill säga upp försäkringen ringer du eller lämnar ett säkert meddelande via Internetbanken på santanderconsumer.se alternativt meddelar oss per skriftligt brev till: Santander Consumer Bank, FE 302, 171 75 Stockholm.

Anmäla skada

Försäkringsgivare för Låneskydd är CNP Santander Insurance Europe DAC och CNP Santander Insurance Life DAC. Vid skada kontakta CNP Santander Insurance på 08-593 665 83 eller via e-post: kundservice@se.cnpsantander.com