Låneskydd för privatlån

Låneskydd är en försäkring som betalar månadsbeloppet för ditt lån i upp till ett år, om något oförutsett skulle hända.

Illustration på en man i gul dräkt som cyklar

Anmäla ärende till CNP

Du ansöker om ersättning direkt via CNP Santander Insurances skadeanmälan online.

Vad är ett låneskydd?

Med ett låneskydd blir det lättare att klara av betalningar för lånet om något oförutsett skulle inträffa. Försäkringen betalar ditt lån i upp till ett år om du blir sjukskriven eller ofrivilligt arbetslös. Läs vidare så berättar vi mer om försäkringen som allt fler kunder frågar efter.

Trygghet för dig med lån

Om din livssituation plötsligt skulle förändras kan det vara skönt att slippa oroa sig för sina låneamorteringar. Har du tecknat ett Låneskydd går försäkringen in och betalar månadsbeloppet för ditt lån i upp till ett år. 

Låneskydd täcker dina aviserade månadsbetalningar för lånet om du skulle råka ut för något av följande:

 • sjukskrivning i mer än 30 dagar – skydd för dig som är anställd eller egenföretagare
 • ofrivillig arbetslöshet i mer än 30 dagar – skydd för dig som är anställd
 • sjukhusvistelse i mer än 7 dagar – skydd för dig som är egenföretagare

Vid kritisk sjukdom som tex stroke, cancer eller hjärtattack kan försäkringen lösa del av skulden med ett engångsbelopp upp till max 20 000 kronor. Vid dödsfall löses hela skulden. 

Läs även artikeln: Vad händer med ditt lån om du blir sjuk eller förlorar jobbet?

Låneskyddet tecknas när du tar lånet

Vanligast är att teckna försäkringen i samband med ansökan om lånet men det går också att skaffa i efterhand.

Hur mycket kostar försäkringen?

Santanders Låneskydd kostar 8,85 % av månadskostnaden för lånet. Om lånet kostar dig 800 kronor i månaden blir kostnaden för försäkringen 71 kronor per månad.

Det låga priset gör Låneskydd till en populär försäkring, som också skapar möjlighet för fler att våga ta steget och förverkliga sin dröm genom ett Privatlån. För enkelhetens skull kommer försäkringen på samma faktura, så du behöver aldrig oroa dig för att missa en inbetalning.

Måste jag ha Låneskydd om jag lånar pengar från Santander?

Nej. Försäkringen är frivillig och påverkar inte dina möjligheter att få ditt lån godkänt vid en ansökan.

Hur tecknar jag försäkringen?

Du tecknar Låneskydd i samband med att du ansöker om ett Privatlån eller på Internetbanken om du redan har ett lån hos oss.

Illustration av en röd pratbubbla med ett frågetecken i.

Vanliga frågor och svar

I vilka fall gäller inte Låneskydd?

Försäkringen gäller inte vid följande:

 • sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du kände till inom 12 månader närmast före försäkringens tecknande
 • självförvållad skada eller sjukskrivning på grund av alkohol-, läkemedels-, eller drogmissbruk
 • sjukdom eller skada som inträffar inom kvalificeringstiden som är 30 dagar från det att du anslutits till försäkringen
 • varsel eller uppsägning som var känt eller som du borde ha känt till vid anslutning till försäkringsskyddet
 • arbetslöshet på grund av uppsägning som du har underrättats om inom kvalificeringstiden som är 90 dagar från försäkringens ikraftträdande
 • anställning som har varit tidsbegränsad (t.ex. vikariat, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete) som pågått kortare tid än 6 månader
 • arbetslöshet som är frivillig.

Observera att egenföretagare inte omfattas av skyddet för arbetslöshet och att anställda inte omfattas av skyddet för sjukhusvistelse.

Publicerad 08 april, 2020

Hur säger jag upp mitt Låneskydd?

Du kan säga upp försäkringen när du vill om du inte önskar fortsätta. Inom de första 30 dagarna gäller din ångerrätt och du behöver inte betala någon premie.

Om du vill säga upp försäkringen ringer du eller lämnar ett säkert meddelande via Internetbanken.

Publicerad 18 januari, 2019

Illustration of a exclamation in a green bubble

Produktinformation

Grundkrav för Låneskydd

Du kan teckna försäkringen om du uppfyller följande grundkrav:

 • är mellan 20–64 år och bosatt i Sverige
 • är fullt frisk och arbetsför
 • att du har en tillsvidare- eller visstidsanställning på minst 17 timmar per vecka alternativt är egenföretagare med f-skattsedel
 • inte vara medveten om varsel om uppsägning eller arbetslöshet
 • inte ha kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd, skada eller förestående sjukskrivning.
Försäkringsvillkor för Låneskydd

I villkoren kan du läsa mer detaljerat vad som gäller för försäkringen.
Försäkringsvillkor Låneskydd Privatlån (pdf, 87kB)

Förköpsinformation för Låneskydd

I förköpsinformationen får du en kortfattad beskrivning av försäkringen.
Förköpsinformation Låneskydd Privatlån (pdf, 54kB)

Produktfaktablad för Låneskydd

I faktabladet kan du läsa mer om tilläggsförsäkringen.
Produktfaktablad Låneskydd Privatlan (pdf, 193kB)