Låneskydd för privatlån - Trygg låneförsäkring

Låneskydd är en försäkring som betalar månadsbeloppet för ditt lån i upp till ett år om något oförutsett skulle hända. 

Illustration på en man i gul dräkt som cyklar

Anmäla ärende till CNP

Du ansöker om ersättning direkt via CNP Santander Insurances skadeanmälan online.

Trygghet för dig med lån

Om din livssituation plötsligt skulle förändras kan det vara skönt att slippa oroa sig för sina låneamorteringar. Har du tecknat ett Låneskydd går försäkringen in och betalar månadsbeloppet för ditt lån i upp till ett år. 

Låneskydd täcker dina aviserade månadsbetalningar för lånet om du skulle råka ut för något av följande:

 • Sjukskrivning i mer än 30 dagar – skydd för dig som är anställd eller egenföretagare.
 • Ofrivillig arbetslöshet i mer än 30 dagar – skydd för dig som är anställd.
 • Sjukhusvistelse i mer än 7 dagar – skydd för dig som är egenföretagare.

Vid kritisk sjukdom som tex stroke, cancer eller hjärtattack kan försäkringen lösa del av skulden med ett engångsbelopp upp till max 20 000 kronor. Vid dödsfall löses hela skulden. 

Skydda dig själv vid ofrivillig arbetslöshet

Du kan teckna försäkringen om du uppfyller låneskyddets grundkrav. Om du lever upp till dessa grundkrav kan du få hjälp med att betala din månadskostnad i upp till ett år. Genom att teckna Låneskydd kan du även få hjälp vid olycksfall.

Om du är osäker på vad du ska göra om du hamnar i en oförutsedd situation kan du även läsa artikeln: Vad händer med ditt lån om du blir sjuk eller förlorar jobbet?

Måste jag ha låneskydd om jag lånar pengar från Santander?

Nej. Försäkringen är helt frivillig och påverkar inte dina möjligheter att få ditt lån godkänt vid en ansökan. Det är två separata tjänster som du kan välja att teckna samtidigt, men du kan även välja att teckna låneskydd vid ett senare tillfälle. Det hjälper att teckna tjänsterna samtidigt om du vill försäkra ditt lån direkt, men det går även bra att vänta med låneskydd om du vill.

Försäkringen hjälper dig med att betala ditt månadsbelopp vid en rad olika oförutsedda händelser. Om du behöver använda din försäkring kan du anmäla ditt ärende direkt på CNP Santander Insurances skadeanmälan.

Vad är ett låneskydd?

Med ett låneskydd blir det lättare att klara av att fortsätta betala av ditt lån om något oförutsett skulle inträffa som påverkar din återbetalningsförmåga. Försäkringen betalar ditt lån i upp till ett år om du blir sjukskriven eller ofrivilligt arbetslös. Här berättar vi mer om försäkringen som allt fler kunder frågar efter.

Låneskyddet tecknas när du tar lånet

Det är vanligast är att teckna försäkringen i samband med att du ansöker om lånet men det går även att skaffa låneskydd i efterhand. Det är enkelt och smidigt att teckna denna försäkring när som helst, men det är oftast en bra idé att göra det samtidigt som du tecknar lånet. 

Hur mycket kostar försäkringen?

Santanders Låneskydd kostar 8,84 % av månadskostnaden för lånet. Om lånet t.ex. kostar 800 kronor i månaden blir kostnaden för försäkringen 62 kronor per månad.

För enkelhetens skull kommer försäkringen på samma faktura som lånet.

Hur tecknar jag försäkringen?

Om du vill teckna Låneskydd kan du göra det i samband med att du ansöker om ett Privatlån eller på Internetbanken om du redan har ett lån hos oss.

Illustration av en röd pratbubbla med ett frågetecken i

Vanliga frågor och svar

I vilka fall gäller inte Låneskydd?

Försäkringen gäller inte vid följande:

 • självförvållad skada eller sjukskrivning på grund av alkohol-, läkemedels-, eller drogmissbruk
 • sjukdom eller skada som inträffar inom kvalificeringstiden som är 30 dagar från det att du anslutits till försäkringen
 • varsel eller uppsägning som var känt eller som du borde ha känt till vid anslutning till försäkringsskyddet
 • arbetslöshet på grund av uppsägning som du har underrättats om inom kvalificeringstiden som är 90 dagar från försäkringens ikraftträdande
 • anställning som har varit tidsbegränsad (t.ex. vikariat, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete) som pågått kortare tid än 6 månader
 • arbetslöshet som är frivillig.
Hur säger jag upp mitt Låneskydd?

Du kan säga upp försäkringen när du vill om du inte önskar fortsätta. Inom de första 30 dagarna gäller din ångerrätt och du behöver inte betala någon premie.

Om du vill säga upp försäkringen lämnar du ett säkert meddelande via Internetbanken.

Illustration av en grön pratbubbla med ett utropstecken i

Produktinformation

Grundkrav för Låneskydd

Du kan teckna försäkringen om du uppfyller följande grundkrav:

 • är mellan 18–64 år och bosatt i Sverige
 • att du har en tillsvidare- eller visstidsanställning på minst 17 timmar per vecka alternativt är egenföretagare med f-skattsedel
 • inte vara medveten om varsel om uppsägning eller arbetslöshet.
Försäkringsvillkor för Låneskydd

I villkoren kan du läsa mer detaljerat vad som gäller för försäkringen.
Försäkringsvillkor Låneskydd Privatlån (pdf, 87kB)

Förköpsinformation för Låneskydd

I förköpsinformationen får du en kortfattad beskrivning av försäkringen.
Förköpsinformation Låneskydd Privatlån (pdf, 54kB)

Produktfaktablad för Låneskydd

I faktabladet kan du läsa mer om tilläggsförsäkringen.
Produktfaktablad Låneskydd Privatlan (pdf, 193kB)