Så får du barnen att tycka om fysiska aktiviteter

Hur får man barnen att välja fysisk aktivitet framför stillasittande skärmtid? En ganska svår ekvation för de allra flesta föräldrar. Skidlegendaren Johan Olsson ger sina bästa tips för hur du får barnen att välja fysisk aktivitet före stillasittande och hur du får med hela familjen på äventyr när det blir kyligare utomhus.

Hur får man barnen att tycka om fysisk aktivitet?

  • Jag tror att det är viktigt för barn att göra aktiviteter med andra barn. Fysisk aktivitet för barn ska inte vara träning – det ska vara lek, rörelse och en social aktivitet. För att träningen ska bli återkommande måste det vara roligt och lustfyllt. Men vi vet alla hur svårt det kan vara att få in en rutin, framför allt en som handlar om aktivitet. Jag jobbar en del med belöningar till mina egna barn. Belöningen är bara avsedd för att skapa en god vana och en hållbar rutin. Men rutinen i sig skapar ett välmående som man mår bra av och belöningen är en genväg till att skapa vanan.

Hur ska man som föräldrar göra för att få sina barn att gilla fysisk aktivitet från tidig ålder?

  • I Sverige är vi bra på att skapa en bra och hälsosam miljö inom idrotten som inte är inriktad på prestation. Jag tycker att det är viktigt att introducera barnen för någon form av klubbverksamhet i ung ålder. Det är ofta roligare för barnen att idrotta med andra barn, det är också en mönsterbrytare i det sociala livet. Dessutom är ledarna duktiga på att ”leka” idrott. Idrotten kan vara nästan lika viktig som skolan för att skapa en social tillhörighet. Har man det tufft i skolan så kan idrotten rädda barnen från ett annat socialt sammanhang, det blir en annan mötesplats än både skolan och hemma.

Hur kan man vända stillasittande beteende till fysisk aktivitet? 

  • Det finns fall där man kan använda skärmen eller tv:n till aktiva lekar och använda sig av tv-spel som en rörelsebetingad faktor. Jag tror att man måste sänka tröskeln för att skapa ett aktivt liv – oavsett om man vill vara inom- eller utomhus. Det ska inte vara krångligt att ta fram cykeln, hopprepet eller löpskorna.

Och mitt allra bästa tips är: ta med fika! Minnet av aktiviteten blir mycket bättre efter en mysig fika.

Vilka är dina tips till föräldrar som vill få in rörelse som en naturlig del av familjelivet? 

  • Den naturliga rörelsen är viktig. Jag försöker göra tröskeln så låg som möjligt för att ta vara på aktiviteterna. Jag kan erkänna att jag är en curlingförälder, och jag ser det absolut inte som något negativt. Som stöttande förälder skapar man förutsättningar för sina barn för att upprätthålla en aktiv livsstil. Det är viktigt för barn att ha en vuxen som ställer upp och skjutsar till och från träningar och är närvarande innan, under och efter träningar, tävlingar och matcher.

Dina bästa tips på höstaktiviteter för hela familjen?

  • Det beror såklart på var i landet man bor, men det är inte helt fel att göra inomhusaktiviteter. Är det riktigt ruskigt väder så arrangera stationsträning hemma. Det kan vara alltifrån att köra plankan och hoppa hopprep till att tävla mot varandra i en danstävling. Är det bra väder finns det massa aktiviteter att göra utomhus, bestiga en skidbacke eller promenera i skogen. Något som många barn gillar är att hitta på tävlingar till sina föräldrar, då kan det bli enklare att ta sig ut.  Men det allra viktigaste är att göra saker tillsammans. Och mitt allra bästa tips är: ta med fika! Minnet av aktiviteten blir mycket bättre efter en mysig fika.