Varför är hållbarhet viktigt för en bank?

Att en bank som Santander sysslar med klimat och hållbarhet kan vid en första anblick tyckas lite konstigt. Men det ligger grundläggande värderingar bakom Santanders engagemang för hållbarhet – och en förståelse för att ett gemensamt problem kräver att alla bidrar.

Vi möter förväntningar varje dag, från våra egna medarbetare, kunder och partners, att vi ska ta en ledande roll inom hållbarhet, säger Santanders nordiska kommunikationsdirektör, Eskil Pedersen.

Mer hållbara produkter

En stor del av de lån som tas via Santanders i Norge går till bilar, båtar och motorcyklar – produkter som har ett klimatavtryck.

Då måste vi göra vad vi kan både i organisationen och med produkterna för att bli mer hållbara, säger Pedersen.

Klimatfrågan är inget som går att välja bort och det gör ingen nytta om alla pekar på varandra och säger att andra måste lösa utmaningen.

Vi måste stå enade i det, och alla måste göra sitt, är Pedersen tydlig med.

Hållbarhet motiverar internationellt

Engagemang för hållbarhet är inte ett norskt eller nordiskt projekt för Santander. Som en av världens största banker med kontor över hela världen är detta ett arbete som genomsyrar allt man gör.

Vår globala vd, Ana Botin, har också sagt att Santander måste vara klimatneutral. Det är något som motiverar oss dagligen, säger Pedersen.

Vart går pengarna egentligen?

Att skänka pengar till en organisation som säger sig jobba med klimat är i grunden ganska enkelt. Men det är inte alltid så lätt att veta vad som händer med pengarna efteråt.

Jag känner att transparens har varit en bristvara inom det här området, att folk faktiskt förstår vart deras pengar tar vägen. För oss är det därför oerhört viktigt att visa att "det är till det här projektet dina pengar går, säger han.

CHOOOSE arbetar ständigt med att hitta plattformar, företag och personer som gör att så många som möjligt kan vara delaktiga.

Ju fler som tar del av det här, desto större skillnad kan vi göra och desto mer kan vi bidra till klimatet tillsammans, avslutar han.