Man sitter avkopplat i fåtölj i herrklädesbutik

Allt du behöver veta om sparande på Investeringssparkonto, ISK

Går du i tankar på att börja handla med aktier och fonder? I så fall är ett första steg att skapa ett investeringssparkonto, även kallat ISK konto. Detta kan göras på din huvudbank men idag finns också flera nischbanker som erbjuder denna typ av konto - ofta med bättre villkor. Ett ISK passar för dig som har ett aktivt sparande, men även för dig mer långsiktiga sparmål.

Varför skaffa ett ISK?

Vad är ett isk konto? Ett ISK konto gör det enklare för dig som småsparare att handla med värdepapper. Genom att välja ISK slipper du deklarera försäljning av värdepapper och du betalar en årlig skatt, oavsett om du gått med vinst eller förlust. ISK står för investeringssparkonto och blir alltmer populärt hos svenska sparare. 

Ett ISK innebär att du:

  • slipper deklarera dina vinster och förluster
  • samlar aktier, fonder och övriga värdepapper på samma ställe
  • inte behöver betala vinstskatt

Olika sparformer för olika syften

Du har säkert hört att det är bra att “sprida sina risker” när det kommer till ekonomiska investeringar. Det handlar helt enkelt om att säkra upp sitt kapital. Lika viktigt som att sprida risken är det också att ha “rätt” risk beroende på vad du sparar till. 

Att ha en buffert på ett sparkonto är alltid bra för att kunna hantera oförutsedda utgifter. Pengarna bör inte vara låsta utan finnas på ett konto där du kan få snabb tillgång till dem. Se till att välja ett sparkonto med ränta, så att dina tillgångar inte minskar på grund av inflationen. 

Har du sparat ihop till en buffert och känner dig redo att investera i fonder? Då ger du dina pengar förutsättningar att kunna växa över tid. Fonder med hög risk passar bäst för sparande på längre sikt, till exempel pension eller sparande åt barn. Om du sparar mer kortsiktigt, kanske till ett bröllop eller en kontantinsats, kan det vara en fördel att välja fonder med lägre risk.

När det gäller investeringar i fonder finns det tre vägar att gå:

Använd en fondrobot

Vill du ha ett automatiskt sparande som sköter sig självt är fondroboten ett bra alternativ. Dina pengar placeras i olika fonder med spridd risk och du kan själv välja den risknivå du är bekväm med.

Spara i en portfölj som passar dina behov

Hos många banker där du kan handla med värdepapper erbjuds en portföljgenerator som hjälper dig att välja fonder. Här kan du, liksom i en fondrobot, själv välja din risk. 

Välj fonder på egen hand

Detta alternativ kräver en del kunskap och eget intresse, men i gengäld har du full kontroll och kan fritt välja att investera i företag och branscher som intresserar dig. 

Kom ihåg att det alltid innebär en risk att investera pengar på börsen. 

Skatt på ett ISK

Olika typer av konton har olika skattesatser. På ett ISK betalar du en årlig skatt som baseras på dina tillgångar - oavsett om du har gått med vinst eller förlust under året. Skatten för ISK sätts utifrån två parametrar; din schablonintäkt och statslåneräntan räknat på föregående år. Skatten för 2020 är historiskt låg och ligger på 0,375% av ditt totala värde. 

Om du vill räkna ut vad din egen skatt kommer att bli kan du multiplicera de totala tillgångarna på ditt ISK med 0,00375.

Betalar jag vinstskatt på ISK?

Nej, en av fördelarna med ISK är att du inte betalar någon vinstskatt. Kontot schablonbeskattas, vilket innebär att en viss procentsats dras oberoende av om du går med vinst eller förlust. Skattesatsen för året kommer förtryckt i deklarationen. 

Skatt vid flytt av värdepapper

Om du flyttar värdepapper från en depå, ett VP-konto eller ett aktie- och fondkonto behöver du skatta för det. Det räknas nämligen som en försäljning, även om det är du som är både säljare och köpare. En sådan flytt behöver också tas upp i nästa års deklaration.

Om du däremot flyttar tillgångar mellan dina egna ISK betalar du ingen skatt. 

Vanliga frågor och svar om ISK:

Vilket ISK ska jag välja?

Många banker erbjuder idag ISK, så vilket ska man välja? Konsumenternas har gjort en detaljerad sammanställning som du kan använda för att jämföra bankernas olika konton och villkor. 

Två populära investeringssparkonton finns hos Avanza och Nordnet, plattformar som många småsparare använder för att handla med värdepapper.

Kan jag ha flera ISK?

Ja, det går bra. Om du har flera sparanden med olika tidshorisonter blir det mycket enklare om du delar upp dem på separata konton. Du kan till exempel ha ett konto för pensionen och ett om du sparar till en kontantinsats för att köpa bil

Kan jag äga ett ISK tillsammans med någon?

Nej, ett ISK är personligt och du kan inte stå på det tillsammans med någon annan. 

Har jag insättningsgaranti på mitt ISK?

Ja, om banken som du har ditt ISK hos omfattas av en insättningsgaranti. Skyddet gäller då på de icke-investerade pengarna du har på ditt konto, och innebär att du får tillbaka dessa om banken skulle gå i konkurs.

Vad är skillnaden på ett ISK och en Kapitalförsäkring (KF)?

ISK och Kapitalförsäkring är på många sätt lika - de schablonbeskattas, du kan ta ut pengarna när du vill och de kostar inget att äga. Två viktiga skillnader är följande; 

Om du innehar aktier på ett ISK har du rätt att rösta på bolagsstämman, det har du inte vid innehav i en Kapitalförsäkring. Formellt sett är det då försäkringsbolaget som står som ägare. 

En annan skillnad är vad som händer med tillgångarna när du går bort. Eventuella pengar på ett ISK tillfaller dödsboet medan om du har en kapitalförsäkring väljer du själv vem pengarna ska gå till.

Aktie- och fondkonto (AF) eller ISK? 

Ett aktie- och fondkonto är också ett form av sparandekonto, men till skillnad från ett ISK måste du för ett AF skatta 30 % av din vinst när du säljer dina värdepapper.

Vad är det för skatt på ISK kanske du frågar dig? För ett ISK betalar du en schablonskatt varje år, på det sammanlagda värdet av tillgångarna på ditt investeringssparkonto. År 2021 är schablonskatten för ISK 0,375 % av kapitalet på ditt investeringssparkonto. Sparandet i ett ISK är inte bundet på samma sätt som för ett AF, i ett ISK kan du byta innehav utan att det utlöser skatt.