Så fungerar ränteavdraget

Du som privat låntagare kan ha möjlighet till skatteminskning på dina lån. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om ränteavdrag – vad ränteavdrag är, hur ränteavdraget fungerar, hur du beräknar ränteavdraget och hur du deklararerar ränteavdraget.

Vad är ränteavdrag?

Ränteavdraget, även kallat räntereduktion, är en form av skattereduktion. Det innebär att 30 % av den totala räntekostnaden kan dras av på deklarationen. Räntekostnader som överstiger 100 000 kronor får bara dras av med 21 %. 

Varför finns ränteavdraget?

Anledning till att ränteavdraget finns till är för att du lättare ska kunna ta till exempel ett bolån och få större möjlighet att köpa och äga din egna bostad. Genom att göra det billigare för privatpersoner att låna pengar är tanken att fler ska kunna få möjlighet att låna till eget boende. Detta i sin tur kan öka efterfrågan på att bygga nya bostäder och hjälpa till att hålla igång marknaden.

Samtidigt menar vissa att ränteavdraget är en dyr subvention som bidrar till att blåsa upp bostadspriserna, och därför borde det trappas ner eller till och med helt försvinna. Faktum är att Sveriges ränteavdrag är bland de mest generösa i EU, där till exempel Danmark har börjat trappa ner sitt avdrag och andra länder avskaffat det helt.

När infördes ränteavdraget?

Första gången som ränteavdraget kom på tal var i riksdagsvalet 1979. Efter införandet 1979 var det möjligt att få räntereduktion på 50 procent, sedan sänktes reduktionen till 30 procent under skattereformen mellan 1990 och 1991.

När kan jag dra av ränta?

För privatpersoner är kostnader för räntor avdragsgilla oavsett låneform, med ett undantag: CSN-lånet är inte avdragsgillt. Det beror på att CSN-lån redan är väldigt förmånliga.

För alla andra lån kan du göra avdrag och få tillbaka 30 % av räntekostnaderna. Det gäller bland annat följande låneformer:

Även kreditkort, som har en räntekostnad kopplad till krediten som ges, omfattas av ränteavdraget. 

Det är inte tillåtet att göra avdrag för sjukersättning, fordonsskatt, bostadsbidrag och dröjsmålsavgifter. Inte heller går det att få något avdrag för extra ränta som lagts på en befintlig skuld. 

Krav för att få ränteavdrag

Du måste uppfylla vissa krav för att kunna dra av ränta.

Ha betalt skatt under året

Det finns skatt att reducera. Utan inbetald skatt, ingen skattereduktion. Detta gäller alla skattereduktioner och inte bara ränteavdraget. Jämför t.ex. med RUT-avdraget.

Räntan måste vara betald

För att kunna göra avdraget måste räntan på lånet vara betald under samma taxeringsår.

Lånet måste vara ditt

Om du gör avdraget så måste du stå på lånet och betalningarna göras av dig. Är ni flera som står på lånet så kan ni fördela ränteavdraget mellan er.

Om ni exempelvis är två personer som delar på lånet kommer ni automatiskt tilldelas 50 % av avdraget. Procentsatsen går dock att justera mellan parterna, där ni kan ändra fördelningen och välja hur stor del av avdraget som respektive person ska få.

Det går även att i förhand justera fördelningen av ränteavdraget. Då skickar banken era uppdaterade uppgifter till skatteverket när det blir aktuellt att deklarera. 

Andra skattereduktioner går före

Ränteavdraget är en skattereduktion som endast får ske om du har skatt kvar att reducera. Detta betyder att om du som privatperson har andra skattereduktioner så måste dessa reduceras bort först innan du få utnyttja ränteavdraget.

Turordningen du måste följa för skattereduktion är enligt Skatteverket:

 1. Skattereduktion för fastighetsavgift för pensionärer
 2. Skattereduktion för sjöinkomst
 3. Skattereduktion för allmän pensionsavgift
 4. Jobbskatteavdrag
 5. Skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning
 6. Skattereduktion för fackföreningsavgift
 7. Skattereduktion för underskott av kapital
 8. Rot- och rutavdrag
 9. Skattereduktion för gåvor
 10. Skattereduktion för förnybar el

Det är under posten “Skattereduktion för underskott av kapital” som ränteavdraget ingår. 

Dessutom är det inte tillåtet att den totala summan av dina skattereduktioner överstiger totalbeloppet av kommunal- och statlig inkomstskatt, samt fastighetsskatt och fastighetsavgiften.

Hur fungerar ränteavdraget vid gemensamma lån?

Om ni är två personer som gemensamt är betalningsansvariga för ett lån gäller följande:

 • Ränteavdraget sker automatiskt 
 • 50 procent fördelas på varje person
 • Det går att ändra fördelningen på inkomstdeklarationen
 • Förändringar av fördelning måste göras av bägge personer
 • Ändrad fördelning av ränteavdraget kan även ske via banken
 • Banken lämnar in dessa uppgifter till Skatteverket

Ränteavdrag och deklaration

Skatteverket sköter automatiskt avdraget på räntan åt dig som privatperson, du behöver därmed inte deklarera avdraget. Detta gäller för samtliga skattereduktioner, inte bara ränteavdraget. Du behöver alltså inte deklarera ränteavdraget själv utan Skatteverket får information om hur mycket ränta du betalt under året från långivaren. Det är alltid bra att kolla igenom deklarationen för att säkerställa att ränteavdraget är korrekt.

Du får en kontrolluppgift som visar den mängd ränta som du betalat under året som gått. Detta räntebelopp kommer sedan att vara ifyllt i den blankett som skickas hem till dig för deklarationen.

Du behöver alltså inte ansöka om avdrag för dina räntor hos Skatteverket. Men det är alltid klokt att gå igenom och kontrollera att alla uppgifter stämmer och att de räntekostnader som är redovisade stämmer.

Ränteavdrag på bolån med hjälp av skattejämkning

Ett sätt att sänka sina månadskostnader för bostadslånet är att ansöka om jämkning hos Skatteverket. Med hjälp av skattejämkning försvinner den årliga skattereduktionen eftersom du istället betalar en lägre skatt varje månad.

En ansökan om skattejämkning kan du göra på två sätt:

 1. Fyll i en blankett och skicka in till Skatteverket
 2. Ansök digitalt med din e-legitimation på Skatteverket.se

För att din ansökan om jämkning ska bli godkänd behöver du ange:

 • Dina beräknade kapitalinkomster
 • Din ränta som du betalar för ditt bolån

När du lämnat in din ansökan till Skatteverket kommer du att få hemskickat ett besked om jämkning för ditt bolån. Detta besked ska du sedan ge till din arbetsgivare för en månatlig skattereduktion.

När kommer pengarna?

Likt andra avdrag som görs på din deklaration betalas pengarna ut i samband med skatteåterbäringen, vilket innebär att de allra flesta får tillbaka pengarna redan före påsk, mellan den 7 och 9 april.

Läs även: 
Gemensam ekonomi eller delad ekonomi – Ditt och mitt, vårt eller mitt emellan?
Vad är effektiv ränta?

Illustration av en röd bok med texten A-Ö

Vad betyder alla svåra ord?

I ordlistan förklarar vi de vanligaste orden och begreppen inom bank och ekonomi.
Gå till bankordlistan