Ung kvinna som bär munskydd utomhus i varm ljus

Slopat amorteringskrav under coronapandemin

På grund av coronapandemin har Finansinspektionen slopat amorteringskravet. Undantaget gäller både befintliga och nya lån. Här berättar vi det du behöver veta om de nya reglerna.

Vad innebär tillfällig amorteringsfrihet?

Att du har möjlighet att pausa amorteringen på ditt bolån till och med den 31 augusti 2021.

Varför infördes de nya reglerna?

På grund av coronapandemin och dess negativa konsekvenser för ekonomin i landet.

Det fanns redan tidigare en möjlighet för banken att lätta på amorteringskravet om en kund till exempel blev sjuk eller arbetslös. Skillnaden nu är att bankerna kan ge samtliga kunder undantag från amorteringskravet.

Har jag alltid rätt att slippa amortering på mitt bolån?

Nej. Det är upp till din bank att bedöma om de vill ge dig amorteringsbefrielse. Skillnaden mot tidigare är att det inte längre finns ett krav från staten.

Är det möjligt att slippa amortering på andra lån?

De nya reglerna gäller endast för bolån och kan inte tillämpas på exempelvis privatlån från Santander. Du kan dock teckna ett låneskydd för ditt privatlån. Det är en försäkring som betalar månadsbeloppet för ditt lån i upp till ett år, om något oförutsett skulle hända som att du blir arbetslös eller sjuk.

Gäller även nya lån

Tillfälligt slopat amorteringskrav gäller alla bolån, nya såväl som gamla. Banken har möjlighet att ge lättnad eller helt ta bort amorteringskravet på alla bolån oavsett när de tas ut.

Detta innebär inte att du kommer att kunna låna ett större belopp, utan när ekonomin går tillbaka till ett mer normalt läge är tanken att undantaget tas bort. Bankerna kommer alltså behöva räkna in amorteringskravet också framöver när de gör sina kalkyler.

Bör jag ansöka om att få slippa amortera?

Det beror på hur din ekonomi ser ut. Om du har bolån och drabbats ekonomiskt av coronapandemin så kan det finnas behov av att pausa din amortering och på så sätt få en tillfällig lättnad. Samtidigt är det bra att betala  av på lånet, då skulden minskar och du så att säga sparar åt dig själv.

Hur ansöker jag om amorteringsbefrielse?

Prata med banken där du har ditt bolån. Oftast går det att sköta hela processen digitalt genom att logga in i internetbanken och därifrån pausa amorteringen tillfälligt.

Om ni är flera låntagare räcker det med om en av er skickar in ansökan. Efter att den amorteringsfria perioden är slut så startar amorteringen igen som vanligt utan att du behöver göra något. Det är du och banken som kommer överens om hur länge du ska slippa amortera, dock senast till och med 31 augusti 2021.

Kan amorteringsfriheten förlängas efter augusti 2021?

Finansinspektionen säger att man kontinuerligt utvärderar läget i svensk ekonomi för att bedöma om undantaget ska förlängas eller tas bort.