Utredningsenheten: "Vi är stolta när vi kan stoppa bedrägeriet innan det går fel"

På Santander sitter ett team av utredare och upptäcker oegentligheter som kan tyda på bedrägerier i låneansökningarna. Möt Santanders "vapen" mot bedrägerier i den här artikeln.

När du lämnar in en låneansökan till Santander är det inte bara din kreditvärdighet som bedöms. Det finns ett team av utredare som håller utkik efter oegentligheter i ansökningarna, eftersom de kan vara tecken på att någon försöker lura dig på pengar.

Om bedragare får tag i ditt BankID kan de försöka ta ett lån i ditt namn och på så sätt få tillgång till mycket pengar som du kan riskera att behöva betala tillbaka.

Ditt BankID är personligt, och det är verkligen viktigt att du inte delar det med andra, varken myndigheter, vänner, familj eller främlingar för den delen.

Om någon får tillgång till din personliga information och använder den för att berika sig själv är det en extremt frustrerande situation. Det kan potentiellt sätta spår i ditt liv i flera år framöver.

Därför betyder det mycket för utredarna på Santander när de kan ingripa innan det går fel.

"Vi är stolta över vårt arbete när vi lyckas ringa kunden innan det har gått fel - då kan vi också hjälpa dem att stoppa stölderna någon annanstans", säger Camilla Eggers, som är utredare, även kallad Utredningsanalytiker i den brottsförebyggande enheten i Santander.

Arbetet på avdelningen bidrar till ett gemensamt arbete för att förebygga och bemöta bedrägerier och identitetsstölder. Det är ett arbete som både kunder hos Santander och hos andra banker får glädje av och som ingår i ett större samarbete mellan företag och myndigheter.

GettyImages-1304984209.jpg

"Vårt arbete fokuserar på att hjälpa kunder att undvika identitetsstölder och att stoppa missbruk om det har gått fel, men det är klart att vi genom att göra det också minimerar risken för att Santander drabbas av en förlust på grund av bedrägerier", säger Camilla Eggers.

Financial Crime Prevention Unit

Avdelningen, som vi här förkortar till FCPU, är uppdelad i olika enheter med var sin inriktning och Camilla Eggers sitter i en enhet med inriktning på utredning.

”Vi har fullt upp, både med att utreda bedrägerier och förfalskning i samband med att kunder tar ett lån men vi hjälper också kunder som kontaktar oss med misstankar om eventuell identitetsstöld, säger utredaren.

Dessutom hjälper enheten även polisen i deras utredning och används även i domstol i samband med bedrägerirättegångar.

Men vad exakt gör de i FCPU?

"Vi tittar igenom ansökningar och granskar allt. Vi validerar kundens kontaktuppgifter, så om ditt telefonnummer och namn inte stämmer överens är det misstänkt. Vi tittar också på din mejladress, för en låneansökan förväntar vi oss att det är seriöst”, säger Camilla Eggers.

Utredarna jämför också med eventuella tidigare ansökningar, eftersom de kan visa om det finns anledning till oro eller om ansökan är "business as usual".

Vi tittar också på om inkomsten plötsligt har ökat markant, för det kan också vara en indikation på missbruk. Det är klart att kunden kan ha gått från att vara student till att ha ett heltidsarbete, men det måste utredas, säger hon.

En plötslig lönehöjning kan vara ett tecken på dokumentförfalskning med lönerapporten.

FCPU har sett flera fall där en företagare, som har tillgång till anställdas personuppgifter, utser en anställd som "chef" i företaget och försöker ta ett lån i denna medarbetares namn.

I sådana fall vet den anställde vanligtvis ingenting om bedrägeriet, och en närmare utredning av låneansökan och den anställdes uppgifter kan visa detta.

"Står det här rätt till?"

Ett av de viktigaste verktygen hos FCPU är deras sunda förnuft. För om något verkar fel måste det utredas, och ibland är det som verkar fel svårt att sätta ord på. Det är en känsla.

— Arbetet kräver att man har en näsa för att upptäcka när något är fel, säger Camilla Eggers.

Hon har ingen specifik utbildning inom bedrägeri, men hon har lång erfarenhet från bankvärlden, och har arbetat med "fraud", det vill säga bedrägeri, i sju år.

"Det vi använder mest är vårt sunda förnuft. Denna känsla av "verkar det här rätt?". Det kan vara svårt att precisera vad som är fel till att börja med, men sedan undersöker vi det och så kan vi se hur det hänger ihop – och om det hänger ihop, förklarar utredaren.

Om fallet pekar i riktning mot bedrägeri kontaktar FCPU kunden i fråga för att höra deras version av fallet, och de blir ofta förvånade och chockade.

– Det får enorma konsekvenser för människorna det drabbar, och det tar lång tid innan ärendet utreds av polisen och avslutas i rätten, säger Camilla Eggers, som påpekar att vissa drabbade redan har en sårbar ekonomi, som inte tål. de svängningar i ekonomin som ett bedrägerifall kan orsaka.

Det är dock inte alltid klart om kunden inte vet någonting eller är inblandad i bedrägeriet. Därför ger utredaren ett råd.

”En del gör de här sakerna för andras räkning och det kan vara svårt för oss att ta reda på om det är kunden själv eller andra som står för bedrägeriet. Det är därför viktigt att kunderna samarbetar med oss ​​för att ta reda på vad som har hänt, säger utredningsanalytiker Camilla Eggers.