Amorteringskrav och amortering – vad betyder det för dig?

Det är många nya uttryck att förstå sig på när man ska köpa bostad. Du kanske har stött på begrepp som amorteringskrav, amortering och belåningsgrad? Nedan reder vi ut vad de betyder och hur det fungerar.

Vad är amortering?

Att amortera betyder att betala av en skuld. När du som låntagare amorterar återbetalar du ditt lån och minskar dina räntekostnader vid varje amorteringstillfälle.

Vad är belåningsgrad?

Med belåningsgrad menas helt enkelt hur stort bostadslån du har på din bostad i relation till bostadens marknadsvärde.

Låt oss säga att din lägenhet har ett marknadsvärde på 1 000 000 kronor. Du tar ett bostadslån på 700 000 kronor och betalar mellanskillnaden med egna pengar. För att räkna ut belåningsgraden tar du bostadslånet dividerat med marknadsvärdet. 700 000/1 000 000 = 0,7 = 70 %. Belåningsgraden är då 70 %.

Vad innebär amorteringskravet?

Amorteringskravet infördes för att få en lugnare bostadsmarknad med dämpad prisutveckling. Det första kravet infördes den 1:a juni 2016 och gäller alla bolån som är tecknade efter det datumet. Det innebär att amorteringen (avbetalning av lånet) årligen måste ske med 1 % eller 2 % av bostadens värde, beroende på belåningsgraden.

Skärpt amorteringskrav

Från och med 1 mars 2018 infördes ytterligare ett amorteringskrav. Tidigare har amorteringen på ditt bolån styrts av lånets storlek i förhållande till bostadens värde. Med det skärpta amorteringskravet kommer även din bruttoinkomst att påverka hur mycket du måste amortera.

Om du tar ett bolån i dag gäller följande regler:

  • Om du köper en bostad och tar ett lån på över 70 % av bostadens värde ska du amortera minst 2 % av lånet per år, tills du nått 70 % i belåningsgrad.
  • Om du tar ett lån mellan 50–70 % av bostadens värde ska du amortera minst 1 % av lånet per år.
  • Ny regel från 2018: Lånar du mer än 4,5 gånger av din årsinkomst (brutto) amorterar du ytterligare 1 % av lånet, alltså upp till 3 %. Är ni två som köper bostad och tar lån tillsammans så slår man ihop årsinkomsterna.

Du omfattas enbart av den nya regeln om du tar ett nytt bostadslån eller har ett befintligt bostadslån som sammanlagt överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten. Är ni två som köper bostad och tar lån tillsammans så räknar man på den sammanlagda årsinkomsten.

Hur påverkar amorteringskravet mig? 

Hur mycket behöver du amortera? Beroende på hur mycket pengar du behöver låna och hur mycket din bostad kostar så påverkas amorteringskravet olika mycket.

Är ni två låntagare läggs era årsinkomster ihop. Beroende på er sammanlagda årsinkomst kan det innebära att er årliga amortering blir lägre.

Skulle det vara så att du lånar mindre än 50 % av bostadens värde kan du välja att inte amortera, så länge du inte lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt. Gör du det behöver du amortera 1 % på hela lånet varje år.

Behöver du låna 50–70 % av bostadens värde måste du amortera minst 1 % av hela lånet årligen. Om du dessutom skulle behöva låna mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt behöver du istället amortera 2 % per år.

Lånar du över 70 % av bostadens värde måste du amortera minst 2 % på hela bolånet per år. Här gäller samma princip – lånar du mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt behöver du amortera 3 % per år. 

Vad händer om jag vill byta bank? 

Det är upp till din bank att göra en bedömning av både dig som privatperson och av din ekonomi när du blir ny kund. Rent tekniskt skulle ett bankbyte innebära att ditt nya lån får amorteringskrav. Flyttar du ett bostadslån som tagits innan det befintliga amorteringskravet trädde i kraft så omfattas inte lånet av amorteringskravet.

Trots det har många banker infört amorteringskrav vid bankbyte. Går du i tankarna att byta bank bör du fråga vilka regler som gäller hos just dem.

Vilka bostäder omfattas av amorteringskravet?

Amorteringskravet gäller för alla bostäder – villa, radhus, bostadsrätt och fritidshus. Det är endast jord- och skogsbruksfastigheter som inte omfattas av kravet.

Finns det undantag för amortering?

Banken har möjlighet att göra undantag från både det befintliga och det skärpta amorteringskravet om det uppstår särskilda skäl såsom sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall. Det är upp till respektive bank att bestämma hur länge undantagen ska gälla och vilka särskilda skäl som gäller hos just dem. Banken kan även göra undantag på amortering om du ska finansiera en helt nyproducerad bostad (gäller endast den första ägaren av bostaden) i upp till fem år.

Kan jag sänka amorteringen?

Om du köpt din bostad efter den 1 juni 2016 kan du värdera om din bostad tidigast efter 5 år. Om värdet på bostaden har stigit har belåningsgraden minskat och du kan därefter eventuellt sänka din amortering.