Kvinna som tvättar fönstren i faluröd stuga

Vad är taxeringsvärde och hur beräknas det?

Taxeringsvärdet är det samlade beräknade värdet av en fastighet. Det är Skatteverket som beräknar taxeringsvärdet utifrån prisnivån i området tillsammans med fastighetens andra värdefaktorer.

Inget exakt värde

Ett taxeringsvärde är tänkt att spegla det samlade värdet av en fastighet. Det ska inte ses som ett förväntat slutpris.

Hur används taxeringsvärdet?

Ett taxeringsvärde påverkar inte bara din fastighetsskatt eller fastighetsavgift. Det kan även påverka dina möjligheter att få lån. Här följer ett antal områden där taxeringsvärdet har betydelse:

 • Beskattning
 • Belåning
 • Försäkringar
 • Fastighetsvärdering 
 • Underlag tomträtt

Först och främst påverkar taxeringsvärdet hur hög skatt eller avgift som du ska betala in för din fastighet. Men även dina chanser att exempelvis kunna låna pengar hos en bank med fastigheten som säkerhet påverkas av taxeringsvärdet. Likaså påverkas dina möjligheter att till exempel kunna få ut ersättning via försäkringar om det uppkommit skador på din fastighet. 

När en fastighet ska säljas, köpas, bodelas eller genomgå bouppteckning vid dödsbo används taxeringsvärdet som grund när fastighetsvärdering ska beräknas. Kommuner brukar använda taxeringsvärde då ett underlag ska tas fram för friköp av tomträtter och när tomträttsavgäld ska räknas ut. 

Hur räknas taxeringsvärdet ut?

Skatteverket räknar ut taxeringsvärdet baserat på den nivå som priset för liknande fastigheter inom ett närliggande värdeområde haft under förrförra året. Till exempel beräknas taxeringsvärdet för en fastighet år 2020 genom att Skatteverket tittar på ett förmodat marknadsvärde för år 2018 inom det närliggande värdeområdet.

Det taxeringsvärde som räknas ut ska motsvara 75 procent av värdeområdets prisnivå tillsammans med fastighetens eventuella värdefaktorer. 

Några faktorer som påverkar när Skatteverket beräknar taxeringsvärdet är:

 • Typ av fastighet
 • Hur själva området ser ut
 • Närhet till hav och strand
 • Husets exteriör
 • Husets interiör
 • Avlopp och vatten tillförsel

Skillnad på bebyggd eller obebyggd

Eftersom taxeringsvärdet är ett samlat värde av en fastighet behöver hänsyn tas till om fastigheten är bebyggd eller inte. När det gäller bebyggda fastigheter ska taxeringsvärdet innehålla tomtvärdet så väl som ett eventuellt byggnadsvärde. Är fastigheten obebyggd är det istället endast tomtvärdet som ska ingå i taxeringsvärdet.

Ofri grund

En “byggnad på ofri grund” innebär att en byggnad ägs av en person som inte äger själva  fastigheten den står på. Fastighetsägaren arrenderar alltså ut fastigheten till byggnadsägaren. 

För en fastighet med byggnad på ofri grund får du som är markägare ett taxeringsvärde baserat på tomtvärdet. Om du är ägare till en byggnad på ofri grund får du istället ett taxeringsvärde baserat på byggnadsvärdet. 

Ålder på fastigheten

När ett taxeringsvärde ska tas fram är en viktig komponent för uträkningen vilken ålder en fastighet har. Denna ålder brukar kort och gott kallas för värdeår. Detta årtal fastställs dels med avseende för vilken ålder en fastighet kan tänkas ha, och dels om stora ombyggnationer eller tillbyggnationer gjorts.

Kan jag själv räkna ut taxeringsvärdet för min bostad?

Du kan själv enkelt räkna ut taxeringsvärdet för din fastighet genom Skatteverkets digitala tjänst “Beräkna taxeringsvärde”. 

 1. Gå in www.skatteverket.se 
 2. Under fliken Privat klickar du på “E-tjänster och blanketter” 
 3. Klicka därefter på “Alla e-tjänster” 
 4. Klicka nu på “Beräkna taxeringsvärde” för att komma igång
 5. Välj vilken typ av fastighet det gäller (Småhus, Hyreshus, Industri), klicka på länkarna för dessa
 6. Fyll i uppgifterna i det digitala beräkningsverktyget för att få ett resultat

Hur kan jag få hjälp att räkna ut taxeringsvärdet?

Om du behöver hjälp med att beräkna taxeringsvärdet ska du kontakta Skatteverket.

Myndigheten räknar ut taxeringsvärdet för din fastighet med hjälp av det nummer som ditt värdeområde har. Detta nummer finns förtryckt på din fastighetsdeklaration. 

Du kan få hjälp av Skatteverket digitalt genom att besöka deras hemsida eller genom att besöka ett av deras fysiska kontor.

Det är också möjligt att via Skatteverkets egna hemsida få fram fastighetspriser genom att söka upp dessa område för område.

Har min fastighet rätt taxeringsvärde? 

Det är möjligt att kontakta Skatteverket och be om en justering av ditt taxeringsvärde om du anser att det är felaktigt beräknat. Om du väljer att ansöka om justering via fastighetsdeklarationen ska anledningen till detta anges under posten “Övriga uppgifter”. 

Det är möjligt att begära omprövning för att rätta felaktiga fastighetsuppgifter. Detta gör du om det till exempel handlar om förändrad boyta eller ombyggnation av fastigheten. 

Du kan ansöka om en förnyad prövning tidigast ett år efter att eventuell förändring skett. Bortre gräns för att ansöka om förnyad prövning av en fastighetstaxering är fem år efter att fastigheten blivit taxerad.

Observera att Santander Consumer Bank inte erbjuder lån för att köpa bostad.