Vad händer med ditt lån om du blir sjuk eller förlorar jobbet?

Vi vet att många branscher påverkas kraftigt av Covid-19. Att inte kunna jobba och därmed förlora sin inkomst är en av alla konsekvenser kopplade till Coronavirusets framfart. Därför är det viktigt att komma ihåg att utnyttja de försäkringar som finns att tillgå.

Försäkringar finns för att skydda oss när oförutsedda händelser inträffar. Det är ditt skyddsnät som ger ökad säkerhet och trygghet i vardagen.

Vad händer med lånen?

Har du funderat på vad som händer med dina lån om du skulle bli sjuk eller utan jobb en längre period? Räkningarna fortsätter tyvärr att komma - även om din inkomst minskar.

Om du har tecknat Låneskydd på ditt lån så kan du vara lugn. Låneskydd är en försäkring för dina privatlån som betalar månadsbeloppet för ditt lån i upp till ett år, om något oförutsett skulle hända.

Vad händer om du förlorar jobbet?

Om du skulle förlora ditt jobb kommer din lön istället bli ersättning från din a-kassa. För att få ersättning från a-kassan måste du skriva in dig hos Arbetsförmedlingen redan första dagen du är arbetslös. Om du inte är medlem i någon a-kassa kan du istället ansöka om ersättning från Alfa-kassan. 

Du kan antingen få ersättning som baseras på din tidigare inkomst, eller en så kallad grundersättning. Vilken ersättning du får beror på hur länge du har varit medlem i a-kassan. Hur mycket ersättning du kommer att få kan antingen baseras på din tidigare inkomst de senaste 12 månaderna, eller en så kallad grundersättning.

Med en inkomstbaserad ersättning kan du få upp till 80 procent av din tidigare lön, och högst 20 000 kronor per månad före skatt.

Ingen a-kassa? Då kan du ansöka om grundersättning

Om du inte är medlem i en a-kassa eller varit medlem kortare än ett år kan du ansöka om grundersättning som är upp till 8 000 kronor i månaden före skatt, beroende på hur mycket du har jobbat tidigare. 

Kravet på aktivitetsrapport slopas

För dig som är arbetslös i dag och får a-kassa eller aktivitetsersättning slopas kravet att skicka in en aktivitetsrapport varje månad. Din ersättning kommer att betalas ut ändå. Beslutet har tagits för att minska antalet besökare på Arbetsförmedlingskontor till följd av Coronaviruset och gäller fram till den 14 juli 2020.

Vad händer om du blir sjukskriven en längre period?

Om du skulle bli sjukskriven, oavsett om det är covid-19 eller annan sjukdom, har du från och med den 11 mars rätt till sjuklön från första dagen. På grund av Coronaviruset har regeringen valt att ta bort karensavdraget som har inneburit att det inte utgår någon ersättning den första sjukdagen.

Inget läkarintyg behövs

Från och med den 13 mars behöver du inte heller lämna in något läkarintyg om du är sjuk längre än vecka, vilket tidigare var fallet. Är du däremot sjuk längre än två veckor så behövs ett läkarintyg. Från och med 19 mars behöver du dock inte träffa en läkare fysiskt för att få ett giltigt läkarintyg. Samtidigt tas även kravet på läkarintyg för vård av barn (vab) bort.

Staten betalar sjuklönen från och med 1 april

I dag betalar din arbetsgivare din sjuklön de första 14 dagarna, från och med den 1 april till och med 31 maj kommer staten att betala all sjuklön från det datumet och två månader framåt. Det gäller även för egenföretagare.

Sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenningen kommer fortsättningsvis betalas ut av Försäkringskassan. Ersättningen motsvarar knappt 80 procent av lönen, och som max 31 000 kronor per månad före skatt för år 2019. Om du omfattas av ett kollektivavtal så kan du få ytterligare ersättning.

På Försäkringskassans sajt - ersättningskollen.se kan du räkna ut hur mycket pengar du skulle få i månaden.

Låneskydd för privatlån

Låneskydd är en försäkring som betalar månadsbeloppet för ditt lån i upp till ett år, om något oförutsett skulle hända.
Läs mer om Låneskydd, vad som ingår och vilka villkor som gäller 

Illustration of person with laptop
Illustration av en röd bok med texten A-Ö

Vad betyder alla svåra ord?

I ordlistan förklarar vi de vanligaste orden och begreppen inom bank och ekonomi.
Gå till bankordlistan