Bolagsinformation

Santanders röda symbol av en flamma

I Skandinavien är Santander Consumer Bank verksamma som en bank med norsk banklicens. Verksamheten bedrivs i filialform under namnet Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial. 

För mer information se Investor relations Santander Consumer Bank AS

Santander i Norden

De nordiska avdelningarna har sitt huvudkontor i Stockholm, Lysaker, Köpenhamn och Helsingfors.
Santander i Norden

Banken med lokal närvaro och global styrka

Vi tillhör den globala koncernen Banco Santander som har över 144 miljoner kunder världen över.