Finansiell information

Årsredovisning – vårt företag i siffror

Läs om vår utveckling, våra utmaningar och framgångar genom att klicka på årsredovisningen nedan

Kapitaltäckning och riskhantering

Rapporter som följer av Finansinspektionens föreskrifter om kapitaltäckning och riskhantering. Här hittar du offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.