Finansiell information

Årsredovisning – vårt företag i siffror

I Skandinavien är Santander Consumer Bank verksamma som en bank med norsk banklicens. Verksamheten bedrivs i filialform under namnet Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial. Santander Consumer Bank AS årsredovisning finns att ladda ner på:

Finansiell information Santander Consumer Bank AS

Läs om vår utveckling, våra utmaningar och framgångar genom att klicka på årsredovisningen nedan

Kapitaltäckning och riskhantering

Rapporter som följer av Finansinspektionens föreskrifter om kapitaltäckning och riskhantering.