Finansiell information

Årsredovisning – vårt företag i siffror

Läs om vår utveckling, våra utmaningar och framgångar genom att klicka på årsredovisningen nedan

Kapitaltäckning och riskhantering

Rapporter som följer av Finansinspektionens föreskrifter om kapitaltäckning och riskhantering.